Close

Blog

Novoročný list od Hoxarovcov

Drahí priatelia, chýba nám náš spoločný čas, ktorý trávime s vami na Slovensku. Do roku 2021 vám prajeme hojné požehnanie; nech vy aj vaši blízki zažívate pokoj, radosť a dobré zdravie. Sledujeme situáciu na Slovensku a v susedných krajinách a modlíme sa za vás. Tento list píšeme 2. januára a s nádejou hľadíme na rok, […]

Read More

Hoxarovci k aktuálnej situácii s koronavírusom

Drahý priateľ, koronavírus ovplyvňuje v tomto momente životy nás všetkých. Chceli by sme ti napísať zopár myšlienok, ktoré, dúfame, budú pre teba nápomocné. Počúvali sme o počtoch prípadov v Číne a o počtoch úmrtí. Teraz sa rovnaký scenár odohráva v Taliansku. Ako som o tom premýšľala, vybavil sa mi Žalm 91. Tento žalm pripomenuli mojej […]

Read More

Žurnál pútnika na Svätojakubskej ceste do Santiaga s „oOtcom“

Vyberám sa na 240-kilometrovú pešiu púť z Porta do Santiaga de Compostela so svojím „oOtcom“. Zámerne píšem „oOtcom“ s dvoma „oO“, pretože to prvé malé „o“ patrí môjmu pozemskému ocinovi, s ktorým som sa rozhodla putovať, a to veľké „O“ patrí môjmu nebeskému Otcovi, ku ktorému si v tomto čase túžim nájsť cestu. Prvý deň: 1.10.2019   Porto – Barcelos […]

Read More

Konaj z viery a neprezentuj seba (Premena mysle III)

V predchádzajúcich blogoch sme sa v téme dostali od položenia základov až k predstaveniu dvoch konkrétnych lží sveta, ktorými môžeme ľahko nasiaknuť, ak si nedáme pozor a neobnovujeme sa premenou zmýšľania s pomocou Ducha Svätého a Božieho slova. Dnes chcem pokračovať ďalšími dvomi. Prvá je o ochote konať postavenej na emóciách alebo porozumení, druhá o […]

Read More

Vlej im do sŕdc slovo svojho synovstva

Bola som vtedy tínedžerka a náš kňaz vo farnosti nám povedal, že tam určite musíme ísť, lebo ten človek raz bude vyhlásený za svätého. A tak sme sa s niekoľkými mladými vybrali 30.6.1995 do Nitry na stretnutie mládeže so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Úprimne, z tohto stretnutia si pamätám iba pár vecí – skandovanie: „My […]

Read More

Aby boli s ním

Na začiatku minulého roka som prijal osobné pozvanie od Ježiša ísť do hlbšieho, intenzívnejšieho a intímnejšieho vzťahu s ním. Stále mám pred očami slovo z Mt 11, 29, v ktorom Ježiš hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“  A to aj robím. Učím sa od neho, pýtam sa, ako by veci […]

Read More

Odvaha byť zlomený

Premýšľam o tom, aké by to bolo, keby sme si ako kresťania dovolili byť sami pred sebou autentickí a nebáli sa ukazovať aj svoju zlomenosť. Keď sa ma ľudia pýtajú na moju prácu, rada zažartujem a odpoviem, že čítam knihy a ešte mi za to aj platia 🙂 Vždy čakám, čo mi kolegovia z vydavateľstva pripravia na jazykovú […]

Read More

Maj odvahu byť slabý a milovať (Premena mysle II)

Naposledy som sa pokúsil položiť základy k téme premeny zmýšľania a skončil som tým, že potrebujeme byť ochotní a pripravení odmietnuť všetko, čo žijeme a prijímame, ak sa to prieči Božiemu slovu. Dnes by som rád hovoril o dvoch konkrétnych princípoch sveta (osobne ich volám lži sveta). Prvý je o skrývaní vlastnej slabosti, druhý o […]

Read More

Premena mysle I

Božie slovo nám opakovane hovorí, že ak chceme rozoznať a plniť Božiu vôľu, potrebujeme sa obnovovať premenou zmýšľania. To zahŕňa v sebe nepripodobňovať sa „tomuto svetu“. Ak sa totiž budeme snažiť uplatňovať zákonitosti (paradigmy, lži) tohto sveta v našom živote viery, v Božom kráľovstve, zistíme, že to jednoducho nefunguje.  Aby sme predišli frustrácii, treba nahradiť […]

Read More

Jednoduchá svätosť

Stretávam sa s tým, že mnohí kresťania sa prestanú hýbať, prestanú duchovne rásť, zastavia sa, keď zistia, že už si to vyžaduje určitú náročnosť, alebo sa uspokoja s niečím, čo už zažili, a prestanú hľadať viac. Uspokojenie sa s niečím (nejakým stavom, skúsenosťou alebo úrovňou) – to považujem za najväčšiu tragédiu. Mnoho ľudí zažije Boží […]

Read More