Close

17. marca 2020

Hoxarovci k aktuálnej situácii s koronavírusom

Drahý priateľ,

koronavírus ovplyvňuje v tomto momente životy nás všetkých. Chceli by sme ti napísať zopár myšlienok, ktoré, dúfame, budú pre teba nápomocné.

Počúvali sme o počtoch prípadov v Číne a o počtoch úmrtí. Teraz sa rovnaký scenár odohráva v Taliansku. Ako som o tom premýšľala, vybavil sa mi Žalm 91. Tento žalm pripomenuli mojej dcére a zaťovi, keď čelili jeho boju s rakovinou. Strach a smrť v tom čase silno rezonovali. Zasľúbenie ochrany a dlhého života bolo niečo, čoho sa pridŕžali v týchto ťažkých okolnostiach. Dúfam, že Žalm 91 bude aj pre teba útechou v týchto ťažkých časoch. 

Spomeň si tiež na Druhý list Timotejovi 1, 7: „Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ Nepriateľ prichádza so strachom. Možno sa vieš obzrieť späť a uvidíš, že mnohokrát ten strach, s ktorým si zápasil, bol nepodložený, ale napriek tomu ťa trápil a oberal ťa o pokoj. Podobne aj veľa starostí o budúcnosť je stratou času, keďže tá obávaná udalosť sa takmer nikdy nestane. Rozpoznanie, že strach je zbraň nepriateľa, je prvým krokom k jeho prekonaniu. Dokonalá láska je odpoveďou na strach, oslobodzuje nás od neho. Tak prijímajme Ježiša a Otca a dôverujme im, prijímajme ich lásku. 

Keď sa tento vírus začal šíriť, čítala som si práve v Druhej knihe Samuelovej, v kapitole 24, o more, ktorý ničil Izraelitov. Pán vystrel svoju ruku a mor sa skončil práve pri humne Jebuzejca Areunu. Nedávno som dostala obraz veľkej ničivej sily, ktorá ma prenasledovala, ale zastavila sa na svojej ceste. Vnímala som, že tá ničivá sila bol koronavírus. Ale zastavil sa – tak ako v Samuelovej knihe. Mne dodali obe tieto pasáže nádej a uistenie o vyslobodení z tohto vírusu.  

Čo však môžeme urobiť? Môžeme nasledovať rady autorít. V Británii nám hovoria o umývaní rúk a vyhýbaní sa podávaniu rúk. Nezdravíme sa tu zvyčajne bozkávaním ako vy na Slovensku. Teraz sa snažíme držať si odstup. Tiež sa izolujeme pri akomkoľvek náznaku kašľa, nádchy alebo infekčnosti. A nakoniec to najdôležitejšie, môžeme zamerať svoj pohľad na Ježiša. Môžeme rozjímať nad jeho Slovom, obzvlášť nad spomínanými pasážami, a môžeme sa modliť. Každá modlitba je mocná zbraň. 

S láskou a požehnaním

Vicki a Robert