Close
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Tento skrátený seminár je dĺžkou, výberom tém a zameraním vyučovaní prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi, zúčastniť sa však môžu aj jednotlivci či slobodní. O deti sa počas programu postarajú animátori. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Semináre na Slovensku

04.05.2023 - 09.05.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

10.05.2023 - 15.05.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

08.06.2023 - 13.06.2023

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Slovenský tím

23.06.2023 - 28.06.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

30.06.2023 - 05.07.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

07.07.2023 - 12.07.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

04.09.2023 - 09.09.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím

15.09.2023 - 20.09.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

02.11.2023 - 07.11.2023

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Vicki a Robert de Hoxar

09.11.2023 - 14.11.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

16.11.2023 - 19.11.2023

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

23.11.2023 - 28.11.2023

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím