Close
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Tento skrátený seminár je dĺžkou, výberom tém a zameraním vyučovaní prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi, zúčastniť sa však môžu aj jednotlivci či slobodní. O deti sa počas programu postarajú animátori. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Konferencia Otcovo srdce

Čas spoločného uctievania Otca, vyučovania o identite a uzdravení srdca, ako aj osobných modlitieb. Čas budovania jednoty Cirkvi, pokánia a zmierenia. Dôležitým rozmerom je žehnanie mestu, kde sa konferencia koná.

Semináre na Slovensku

07.05.2021 - 12.05.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

07.05.2021 - 12.05.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

27.05.2021 - 01.06.2021

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Slovenský tím

Semináre v Českej republike

22.04.2021 - 27.04.2021

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar

29.04.2021 - 04.05.2021

Seminár Otcovo srdce

Ostrava, Česká republika
Robert a Vicki de Hoxar