Close
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Tento skrátený seminár je dĺžkou, výberom tém a zameraním vyučovaní prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi, zúčastniť sa však môžu aj jednotlivci či slobodní. O deti sa počas programu postarajú animátori. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Konferencia Otcovo srdce

Čas spoločného uctievania Otca, vyučovania o identite a uzdravení srdca, ako aj osobných modlitieb. Čas budovania jednoty Cirkvi, pokánia a zmierenia. Dôležitým rozmerom je žehnanie mestu, kde sa konferencia koná.

Semináre na Slovensku

16.09.2021 - 21.09.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

23.09.2021 - 28.09.2021

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Vicki a Robert de Hoxar

30.09.2021 - 05.10.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

08.10.2021 - 10.10.2021

Víkendový seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím

18.11.2021 - 23.11.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

25.11.2021 - 30.11.2021

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

03.12.2021 - 05.12.2021

Víkendový seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím

Semináre v Českej republike

04.11.2021 - 09.11.2021

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar

11.11.2021 - 16.11.2021

Seminár Otcovo srdce

Vranov u Brna
Robert a Vicki de Hoxar