Close
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Tento skrátený seminár je dĺžkou, výberom tém a zameraním vyučovaní prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi, zúčastniť sa však môžu aj jednotlivci či slobodní. O deti sa počas programu postarajú animátori. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Konferencia Otcovo srdce

Čas spoločného uctievania Otca, vyučovania o identite a uzdravení srdca, ako aj osobných modlitieb. Čas budovania jednoty Cirkvi, pokánia a zmierenia. Dôležitým rozmerom je žehnanie mestu, kde sa konferencia koná.

Semináre na Slovensku

21.09.2022 - 26.09.2022

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

27.09.2022 - 02.10.2022

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

17.11.2022 - 22.11.2022

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

24.11.2022 - 29.11.2022

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Vicki a Robert de Hoxar

02.12.2022 - 04.12.2022

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím

Semináre v Českej republike

18.08.2022 - 23.08.2022

Seminár Otcovo srdce

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov u Brna
Český tím

03.10.2022 - 08.10.2022

Seminár Otcovo srdce pre kňazov a pastorov

Kláštor premonštrátov, Želiv
Vicki a Robert de Hoxar

03.11.2022 - 08.11.2022

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov, Želiv
Vicki a Robert de Hoxar