Close
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar alebo slovenský tím.

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Tento skrátený seminár je dĺžkou, výberom tém a zameraním vyučovaní prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi, zúčastniť sa však môžu aj jednotlivci či slobodní. O deti sa počas programu postarajú animátori. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Konferencia Otcovo srdce

Čas spoločného uctievania Otca, vyučovania o identite a uzdravení srdca, ako aj osobných modlitieb. Čas budovania jednoty Cirkvi, pokánia a zmierenia. Dôležitým rozmerom je žehnanie mestu, kde sa konferencia koná.

Semináre na Slovensku

02.10.2020 - 07.10.2020

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím TERMÍN ZRUŠENÝ

11.10.2020 - 15.10.2020

Seminár Návrat domov

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Jeff Scaldwell TERMÍN ZRUŠENÝ

25.10.2020 - 30.10.2020

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Slovenský tím

19.11.2020 - 24.11.2020

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

26.11.2020 - 01.12.2020

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

04.12.2020 - 06.12.2020

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert de Hoxar

Semináre v Českej republike

27.10.2020 - 01.11.2020

Seminár Návrat domov

Kláštor premonštrátov Želiv
Jeff Scaldwell TERMÍN ZRUŠENÝ

05.11.2020 - 10.11.2020

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar