Close
KALENDÁR
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar. 

Seminár Intimita s Otcom

Ako žiť premenený život a duchovnú zrelosť. Rastieme zo života so sirotským srdcom do života so srdcom syna a dcéry. Stávame sa požehnaním pre ľudí okolo nás. Je určený pre tých, ktorí absolvovali semináre Otcovo srdce alebo Otcovo srdce – Návrat domov. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Semináre na Slovensku

26.09.2019 - 01.10.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

03.10.2019 - 08.10.2019

Seminár Otcovo srdce

Slanická osada, Námestovo
Robert a Vicki de Hoxar

14.11.2019 - 19.11.2019

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Slovenský tím

21.11.2019 - 26.11.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

28.11.2019 - 03.12.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar

06.12.2019 - 08.12.2019

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert de Hoxar

Semináre v Českej republike

19.09.2019 - 24.09.2019

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar

25.10.2019 - 30.10.2019

Seminár Návrat domov

Kláštor premonštrátov Želiv
Jeff Scaldwell

07.11.2019 - 10.11.2019

Konferencia Otcovo srdce

Valašské Meziříčí
Pavol Strežo

28.11.2019 - 03.12.2019

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Slovenský a český tím