Close
TÍM
Vicki a Robert de Hoxar

Manželia Vicki a Robert pochádzajú z anglického Liverpoolu. Majú dve dospelé dcéry a štyri vnúčatá. V čase, keď vlastnili hotel, „Božou náhodou“ sa v ňom konal seminár Otcovo srdce. Táto udalosť zmenila smerovanie ich životov a neskôr sami začali cestovať s touto službou. Postupne sa Slovensko stalo jedinou krajinou, do ktorej sa rozhodli prichádzať a slúžiť.

Toto hovoria o sebe oni sami:

„Naše životy zmenilo stretnutie s Otcom v roku 2005. Potom ako sme prijali jeho lásku, chceme ju odovzdávať ďalej. Precestovali sme mnohé krajiny Európy, aby sme šírili posolstvo, že Boh je milujúci Otec, ktorý chce, aby jeho deti prijali jeho lásku. Navštívili sme všetky časti Veľkej Británie, Nórsko, Fínsko, Lotyšsko, Poľsko, Chorvátsko a Holandsko.

Vidíme, že sú obnovené vzťahy v rodinách a manželstvách. Srdcia sú uzdravené, keď sa vyrovnáme s bolesťou minulosti. Zlé návyky už viac nemajú silu kontrolovať naše životy. Ľudia sú oslobodení zo závažných problémov ako alkoholizmus či drogová závislosť. Keď ľudia spoznajú, že sú vrúcne milované deti Boha Otca, ich prežívanie života sa zmení. Vyriešia sa problémy s autoritou, odíde pocit osamelosti, napraví sa nízke sebavedomie a udeje sa ešte veľa iných zmien. Sme nesmierne požehnaní ovocím a veľmi povzbudení tým, čo Otec robí na Slovensku. Modlíme sa, aby ste aj vy prežili život premieňajúce stretnutie s vaším milujúcim Otcom.“

Slovenský tím

Slovenský tím sa budoval okolo Hoxarovcov takmer od začiatku ich pôsobenia na Slovensku. Ľudia, ktorí boli pritiahnutí na seminár kvôli vlastnému smädu a hladu po Otcovej láske a boli nasýtení, dnes sami túžia dávať ďalej Jeho lásku iným ľuďom. Všetci v tíme túžime byť zjavením Otca pre ostatných: nech je naša náruč Jeho náručou, nech je náš pohľad Jeho pohľadom, nech sú naše slová Jeho slovami. Byť členom tímu Otcovho srdca neznamená v prvom rade robiť nejakú aktivitu či službu, ale znamená to BYŤ svedectvom o Otcovi celou svojou bytosťou.

Tím tvoria ľudia rôzneho veku, rôznych stavov a profesií: manželia, slobodní, zasvätení, kňazi, rehoľníci – teda celá pestrá škála životných povolaní a príbehov. V Otcovom srdci pomáhajú z prevažnej väčšiny ako dobrovoľníci: modlitebníci, tlmočníci, vedúci chvál, detskí služobníci a iní pomocníci. Viac ako stovka ochotných sŕdc, bez ktorých by toto dielo nebolo možné.

Slovenský tím už niekoľko rokov vedie semináre aj samostatne (teda bez manželov Hoxarovcov, ale s ich požehnaním), prípadne spolu s českým tímom OS. Túžime, aby sa toto posolstvo šírilo čo najďalej, do všetkých oblastí spoločnosti, a preto sa modlíme a máme nádej, že náš tím bude rásť, alebo budú vznikať nové tímy a Slovensko raz bude premenené, lebo ľudia budú poznať Otca a žiť v dôstojnosti Jeho synov a dcér.

Jeff a Sylvia Scaldwellovci

Jeff a Sylvia žijú v anglickom meste Milton Keynes a tiež patria k duchovným rodičom služby Otcovho srdca na Slovensku. Jeff v minulosti navštevoval Slovensko spolu s manželmi Hoxarovcami, ako aj samostatne so svojím európskym tímom, do ktorého patria aj niektorí členovia slovenského tímu. Je zakladateľom Father´s House Europe, kde v minulosti pôsobili aj Robert a Vicki de Hoxar. Sme nesmierne vďační za duchovné dedičstvo, ktoré sme mohli prijať cez službu Jeffa Scaldwella na Slovensku.