Close
VIDEOSEMINÁR
01 | Srdce je riadiacim centrom nášho života

02 | Od zatvrdeného srdca k stretnutiu s Otcom

03 | Dve zmluvy

04 | Stretnutie v záhrade

05 | Vitaj doma

06 | Boh je môj skutočný Otec

07 | Porozumieť hnevu

08 | Odpustenie

09 | Vidieť zmysel bolesti

10 | Materinská láska Boha

11 | Falošné útechy

12 | Žil som ako sirota

13 | Siroty v Biblii

14 | Srdce syna a dcéry

15 | Identita

16 | Slabosť

17 | Vzťahy sú nebeskou menou