Close
KNIHY
Kráčanie v Otcovej láske

Kniha obsahuje výber z biblických zamyslení na liturgické čítania rímskokatolíckeho obradu, ktoré vznikali v rokoch 2018 – 2022. Sú usporiadané od Knihy Genezis po Zjavenie apoštola Jána, čo uľahčuje orientáciu v textoch. Pri čítaní Svätého písma teda možno siahnuť aj po tejto knihe ako inšpirácii a nechať sa obohatiť myšlienkami manželov Hoxarovcov k jednotlivým biblickým statiam.

  • Vazba: tvrdá
  • Jazyk: slovenský
  • Počet strán: 644
  • Vydavateľ: Otcovo srdce pre Slovensko, o. z.
  • Rok vydania: 2022

Kúpiť knihu - Eshop
Život v Otcovej láske

Kniha je vzácnym zhrnutím duchovného dedičstva manželov Hoxarovcov, ich životných skúseností a cesty poznávania Božieho otcovského srdca. Je to súhrn všetkých vyučovaní, ktoré účastníci môžu počuť na seminároch Otcovo srdce, spolu s otázkami na reflexiu na konci každej kapitoly. Vďaka týmto praktickým aplikáciám možno knihu využiť aj ako príručku na štúdium a osobné zdieľanie v malej skupinke. Čitatelia v nej nájdu témy ako dôležitosť srdca, odpustenie, materinské srdce Boha, falošné útechy, sirotstvo a synovstvo, slabosť, hranice… ochutené o príhody zo života autorov podané s typickým hoxarovským humorom. V knihe tiež nájdete svedectvá účastníkov seminárov. 

Kniha vychádza v týchto jazykoch: 

  • v slovenskom: Život v Otcovej láske  (2018, 2. doplnené vyd. 2019)
  • v anglickom: Living in Father´s Love  (2018, 2. doplnené vyd. 2019)
  • v českom: Život v Otcově lásce (2019)
  • v nemeckom: Von Herz zu Herz. Leben in Vaters Liebe (2020)
  • v maďarskom: Élet az Atya szeretetében (2023)

Dostupná aj ako AUDIOKNIHA a zakúpiť si ju môžete na tomto odkaze.

A tiež ako E-KNIHA a zakúpiť si ju môžete na tomto odkaze.

Kúpiť knihu - Eshop

  

  

Povedali o knihe Život v Otcovej láske:

Nájdete v predhovoroch jednotlivých knižných vydaní

Kardinál Christoph Schönborn

„Vicki a Robert de Hoxar dojímavým spôsobom hovoria o tom, ako v ich vlastných životoch pôsobí Boh, a ukazujú, ako náš život v dôvere v Boha môže byť úspešný. Aj my by sme mali k svojim blížnym pristupovať rovnako ako náš nebeský Otec, ktorý nás miluje, odpúšťa nám, utešuje nás a je nám nablízku. 

Táto kniha je pozvaním k premene srdca a k modlitbe, veľkým povzbudením k životu v láske Boha Otca. Kiež vám jej čítanie pomôže objaviť Božie stopy vo vlastnom živote, nájsť pokoj a zmierenie, otvoriť svoje srdce pre Božiu milosť a tak získať ,život v plnosti‘!“

+ kardinál Christoph Schönborn

viedenský arcibiskup metropolitaMons. Tomáš Holub

„Mým biskupským heslem jsou slova z Janova listu: ,Kdo miluje, poznává Boha‘ (1 Jan 4,7). 

Důvodem této mé volby byl dar hluboké a intenzivní zkušenosti lásky, skrze kterou jsem našel klíč k pravdě o Božím milosrdenství jako k základu Božího zjevení. 

Proto i seminář o Otcově milujícím srdci vnímám jako jeden z životadárných způsobů jak autenticky a přesvědčivě sdělovat druhým pravdu o Božím milosrdenství, které je tím nejzákladnějším, co je možné o Bohu vlastně říci, jak na začátku Roku milosrdenství napsal papež František.

A proto jsem i moc rád, že tato kniha, která seminář doprovází, existuje již také v českém jazyce. Kéž nezůstane u čtení, ale kéž četba přinese plody osobní zkušenosti a radosti z Boží osvobozující lásky!“

Mons. Tomáš Holub

plzenský biskup 

Mons. Ján Babjak

„Som si istý, že kniha mnohých osloví a pomôže k uzdraveniu naštrbených či zlých vzťahov. Pomôže k uzdraveniu vzťahu s Bohom Otcom, čo však predpokladá uzdravenie vzťahov s našimi najbližšími, s rodičmi, ale aj so známymi, priateľmi či spolupracovníkmi. Uzdravenie vzťahov spočíva v odpustení v srdci jeden druhému. Je to dobrý základ pre náš život, aby sme mohli svoj život začať stavať nie na piesku, ale na Ježišovi Kristovi, na jeho evanjeliu.

Všetkým čitateľom tejto knihy chcem zo srdca zaželať, aby cez ňu dosiahli uzdravenie všetkých svojich vzťahov. Aby nebeský Otec požehnal každú našu prácu, aby sme priniesli hlboké duchovné ovocie. K tomu všetkým zo srdca žehnám.“

Mons. Ján Babjak SJ

emeritný arcibiskup Prešovskej archieparchie