Close
Život v Otcovej láske

Kniha Roberta a Vicki de Hoxar

O KNIHE

Kniha je vzácnym zhrnutím duchovného dedičstva manželov Hoxarovcov, ich životných skúseností a cesty poznávania Božieho otcovského srdca. Je to súhrn všetkých vyučovaní, ktoré účastníci môžu počuť na seminároch Otcovo srdce, spolu s otázkami na reflexiu na konci každej kapitoly. Vďaka týmto praktickým aplikáciám možno knihu využiť aj ako príručku na štúdium a osobné zdieľanie v malej skupinke. Čitatelia v nej nájdu témy ako dôležitosť srdca, odpustenie, materinské srdce Boha, falošné útechy, sirotstvo a synovstvo, slabosť, hranice… ochutené o príhody zo života autorov podané s typickým hoxarovským humorom. V knihe tiež nájdete svedectvá účastníkov seminárov. 

Kniha vychádza v týchto vydaniach: 

  • v slovenskom: Život v Otcovej láske  (2018, 2. doplnené vyd. 2019)
  • v anglickom: Living in Father´s Love  (2018, 2. doplnené vyd. 2019)
  • v českom: Život v Otcově lásce (2019)
Z PREDHOVORU MONS. JÁNA BABJAKA

„Som si istý, že kniha mnohých osloví a pomôže k uzdraveniu naštrbených či zlých vzťahov. Pomôže k uzdraveniu vzťahu s Bohom Otcom, čo však predpokladá uzdravenie vzťahov s našimi najbližšími, s rodičmi, ale aj so známymi, priateľmi či spolupracovníkmi. Uzdravenie vzťahov spočíva v odpustení v srdci jeden druhému. Je to dobrý základ pre náš život, aby sme mohli svoj život začať stavať nie na piesku, ale na Ježišovi Kristovi, na jeho evanjeliu.

Všetkým čitateľom tejto knihy chcem zo srdca zaželať, aby cez ňu dosiahli uzdravenie všetkých svojich vzťahov. Aby nebeský Otec požehnal každú našu prácu, aby sme priniesli hlboké duchovné ovocie. K tomu všetkým zo srdca žehnám.“

Mons. Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup metropolita

OBJEDNAJTE SI KNIHU


Cena: 10 € + poštovné  

Jazyk: slovenský, anglický, český

Počet strán: 216 (1. vyd.); 224 (2. vyd. + české vyd.)

Vydalo Otcovo srdce pre Slovensko, o. z., v roku 2018, 2019.

Obchodné podmienky

Objednaj tu