Close

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Otcovo srdce pre Slovensko, pomôžete nám tak v našom poslaní šíriť Otcovu lásku na Slovensku aj v zahraničí. Ďakujeme!


Aktualizované: január 2024

Pokyny na poukázanie 2 % (3 %) pre činnosť OZ Otcovo srdce pre Slovensko