Close
PODPORA

IBAN SK2383300000002700947704

Svojimi darmi umožňujete, že sa Otcova láska môže dotýkať tisícok sŕdc na Slovensku každý rok. Bez vás by to šlo len veľmi ťažko.

Dary od pravidelných prispievateľov nám poskytujú potrebné prostriedky na ľudí, kanceláriu, cestovné a administratívne náklady, a teda umožňujú tejto službe reálne fungovať a rásť.

Jednorazové dary nám v prípade potreby pomáhajú podporiť niektorých účastníkov seminárov a vďaka takýmto darom sa nám tiež darí realizovať aj špeciálne projekty ako napríklad doteraz vydané dve soakingové slovenské CD, vydanie kníh od Hoxarovcov a ich postupné prekladanie a vydávanie v ďalších európskych jazykoch, zasielanie denných biblických zamyslení, príprava videoseminára Otcovo srdce, dotované misijné výjazdy, na ktorých vedieme semináre OS (napr. na Ukrajine a v Rumunsku) a veľmi dôležitý rozvoj slovenského tímu Otcovho srdca.

Drahí naši dobrodinci, ďakujeme vám a modlíme sa, nech vás Otec zahrnie svojou láskou a požehnaním!

Staň sa podporovateľom