Close
PODPORA

Svojimi darmi umožňujete, že sa Otcova láska môže dotýkať stoviek až tisícok sŕdc na Slovensku každý rok. Bez vás by to išlo len veľmi ťažko.

Dary od pravidelných prispievateľov nám poskytujú potrebné prostriedky na mzdu, kanceláriu, cestovné a administratívne náklady, a teda umožňujú tejto službe reálne fungovať a rásť.

Jednorazové dary nám pomáhajú podporiť účastníkov seminárov a niektorých ľudí zo širšieho tímu slovenských služobníkov, ktorých stretávate na seminároch (v súčastnosti asi 25 ľudí) a ktorí to potrebujú. Vďaka takýmto darom sa nám darí ralizovať aj špeciálne projekty ako napríklad prvé soakingové slovenské CD.

MTM – máš tu mňa. Možno vám bude bližšia forma priamej podpory jedného zo slovenských služobníkov, ktorí pracujú čiastočne alebo naplno v službe Pánovi, z toho v značnej miere práve pre Otcovo srdce. Všetci z nich majú potenciál časom sami vyučovať a tak multiplikovať dosah seminárov a neskôr aj prevziať štafetu od manželov Hoxarovcov. O miere a forme ich zapojenia v Otcovom srdci a prípadných ďalších projektoch, v ktorých pracujú, sa dočítate TU.

Drahí naši dobrodinci, nech vás Otec zahrnie svojou láskou a požehnaním!

Staň sa podporovateľom