Close
PODPORA

IBAN SK2383300000002700947704

Svojimi darmi umožňujete, že sa Otcova láska môže dotýkať tisícok sŕdc na Slovensku každý rok. Bez vás by to šlo len veľmi ťažko.

Dary od pravidelných prispievateľov nám poskytujú potrebné prostriedky na ľudí, kanceláriu, cestovné a administratívne náklady, a teda umožňujú tejto službe reálne fungovať a rásť.

Jednorazové dary nám v prípade potreby pomáhajú podporiť niektorých účastníkov seminárov a vďaka takýmto darom sa nám tiež darí realizovať aj špeciálne projekty ako napríklad doteraz vydané dve soakingové slovenské CD, vydanie kníh od Hoxarovcov a ich postupné prekladanie a vydávanie v ďalších európskych jazykoch, zasielanie denných biblických zamyslení, príprava videoseminára Otcovo srdce, dotované misijné výjazdy, na ktorých vedieme semináre OS (napr. na Ukrajine a v Rumunsku) a veľmi dôležitý rozvoj slovenského tímu Otcovho srdca.

#4evanjeliá je kampaň, v rámci ktorej sa snažíme získať prostriedky, ktoré nám umožnia omnoho viac uvoľniť jedného člena nášho tímu na spracovanie štyroch evanjelií do podoby denných zamyslení formou lectio divina (v období január 2023 – marec 2024 sme touto formou postupne prešli novozákonnými knihami od Skutkov apoštolov po Zjavenie apoštola Jána). Zapojiť sa do kampane môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na náš účet s poznámkou pre prijímateľa „4evanjelia“. Každá takáto pomoc poslúži ako katalyzátor na dokončenie tohto projektu.

Drahí naši dobrodinci, ďakujeme vám a modlíme sa, nech vás Otec zahrnie svojou láskou a požehnaním!

Staň sa podporovateľom