Close
PODPORA

Svojimi darmi umožňujete, že sa Otcova láska môže dotýkať tisícok sŕdc na Slovensku každý rok. Bez vás by to šlo len veľmi ťažko.

Dary od pravidelných prispievateľov nám poskytujú potrebné prostriedky na ľudí, kanceláriu, cestovné a administratívne náklady, a teda umožňujú tejto službe reálne fungovať a rásť.

Jednorazové dary nám v prípade potreby pomáhajú podporiť niektorých účastníkov seminárov a niektorých ľudí zo širšieho tímu slovenských služobníkov, ktorých stretávate na seminároch (v súčastnosti okolo 100 dobrovoľníkov). Hlavne vďaka takýmto darom sa nám tiež darí realizovať aj špeciálne projekty ako napríklad doteraz vydané dve soakingové slovenské CD, vydanie knihy od Hoxarovcov a jej postupné prekladanie a vydávanie v ďalších európskych jazykoch, zasielanie denných biblických zamyslení od Roberta a Vicki, príprava videoseminára Otcovho srdca, dotované misijné výjazdy, na ktorých vedieme semináre OS (napr. na Ukrajine a v Rumunsku) a veľmi dôležitý rozvoj slovenského tímu Otcovho srdca.

MTM – máš tu mňa. Možno vám bude bližšia forma priamej podpory jedného zo slovenských služobníkov, ktorí pracujú čiastočne alebo naplno v službe Pánovi, z toho v značnej miere práve pre Otcovo srdce. Všetci z nich majú potenciál časom sami vyučovať a tak multiplikovať dosah seminárov a neskôr aj prevziať štafetu od manželov Hoxarovcov. O miere a forme ich zapojenia v Otcovom srdci a prípadných ďalších projektoch, v ktorých pracujú, sa dočítate TU.

Drahí naši dobrodinci, ďakujeme vám a modlíme sa, nech vás Otec zahrnie svojou láskou a požehnaním!

Staň sa podporovateľom