Close
POVEDALI O OTCOVOM SRDCI

„Kurz Otcovo srdce oslobodzuje ľudí z rôznych zranení, ktoré zažili vo vlastných rodinách od otca či matky. Ak dieťa zažije sklamanie od vlastného rodiča, od otca či matky, môže pred nimi uzavrieť svoje srdce na dlhé obdobie. Takýto človek je vo svojom srdci zranený aj vo vzťahu s inými ľuďmi, lebo nosí v sebe balvan zranenia či až neodpustenia. Kurz Otcovo srdce, ktorý ponúkajú Robert a Vicki de Hoxar so svojím tímom, pomáha liečiť rôzne zranenia z rodiny a uzdravuje človeka láskou nebeského Otca.  Som si istý, že tento kurz je veľmi potrebný pre mladých ľudí, ale aj pre zrelých, ktorí sa zablokovali práve negatívnou skúsenosťou z rodiny.  Vrelo odporúčam tento kurz Otcovo srdce kňazom, bohoslovcom a veriacim a všetkým jeho účastníkom zo srdca žehnám.“ + Ján

Mons. Ján Babjak SJ, emeritný arcibiskup Prešovskej archieparchie

„Každý kresťan potrebuje osobne stretnúť nebeského Otca. Vedie k nemu Pán Ježiš, tá pravá Cesta. Stretnutie s ním nie je iba o informáciách a myšlienkach. Ide o stretnutie, ktoré zahŕňa celú našu osobnosť vrátane srdca a emócií, rovnako ako keď sa stretneme s milovaným človekom. To ponúkajú semináre Otcovo srdce. Ja sám som sa takto stretol s Bohom už ako kňaz. Nie že by som sa dovtedy s Bohom nestretol, ale zrazu som objavil niečo nové. Nielenže nám rozumie, ale dokonca je mocný a môže nás vyviesť z rôznych ťažkostí, ktoré si často nesieme zo životných zranení. Semináre sú vo svojej podstate zamerané na kerygmu, jadro Ježišovho ohlasovania. Účastník môže oveľa viac pochopiť, čo dostal v krste, kým sa stal vďaka Kristovi, a aký zmysel má kresťanské spoločenstvo. Odporúčam ho všetkým laikom, ale hlavne kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a seminaristom. Niet od Adama a Evy života bez zranení, a tak každý môže nájsť cestu k uzdraveniu a princípy, ako žiť plnší život.“

P. Tadeáš Róbert Spišák, O. Praem., opát kláštora premonštrátov v Želive (ČR)

„Seminár Otcovo srdce som mal možnosť viackrát zažiť ako spoluorganizátor v Rodinkove. Zrozumiteľnosť základných právd o našom vzťahu s nebeským Otcom, podávaná s pokorou a jednoduchosťou, no zároveň veľkou životnou múdrosťou manželov Roberta a Vicki, sa vždy hlboko dotýkala môjho srdca. Vďaka modlitbovej podpore ľudí z tímu, ktorí spolu tvoria celý seminár, Boh svojou láskou jemne premieňa mysle i srdcia účastníkov seminára, ako som to mal často možnosť počuť v záverečnom zdieľaní, ale aj vidieť na ich tvárach či počuť vo sviatosti zmierenia. Seminár Otcovo srdce je vzácna príležitosť pre každého, kto chce prežiť obnovu alebo radostné prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom a zažiť ho ešte osobnejšie ako milujúceho Otca.“

o. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy, duchovný správca Rodinkova

„Seminár Otcovo srdce zmenil môj pohľad na Boha ako Otca a tiež môj pohľad na ľudí okolo mňa. Viac som si uvedomil, že som milovaný Bohom taký, aký som, a že on ma nemiluje kvôli mojim úspechom, dobrým skutkom, výsledkom… ale kvôli mne samému. Oslovila ma tiež myšlienka týkajúca sa medziľudských vzťahov, a to, že nezodpovedám za negatívne pocity iných ľudí. Na vysvetlenie: ak nechcem nikomu urobiť zle alebo mu nejako ublížiť, no on má určitý postoj v srdci a zoberie moje slovo alebo konanie, či gesto negatívne, on nereaguje na mňa, ale na to, čo nosí vo svojom vnútri. Preto nezodpovedám za jeho pocity. Mal som často zlý pocit, keď niekto na moje slovo, radu, gesto reagoval negatívne alebo manipulatívne a obvinil ma, že ja môžem za to, čo teraz prežíva. Mrzelo ma to a nevedel som, čo mám robiť. Dnes, keď niekto takto reaguje, viem, že je to niečo, čo vychádza z jeho vnútra, nezodpovedám za to a neuráža ma to. Na seminári som dostal nový pohľad a môžem povedať, že teraz som v tomto slobodný.  Som Bohu vďačný za tento pekný čas strávený s Robertom a Vicki.“

o. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord

„Zmenené a zachránené životy – to sa deje na Otcovom srdci. A čo je viac? Namiesto zúfalstva nádej, stratení nájdu domov u Otca a Jeho lásku, čo bolo dlho zamrznuté, sa roztopí a Boh uzdravuje rany a bolesti, o ktorých sme niekedy ani nevedeli. Každému by som to dopriala. Podľa mňa jeden z najlepších seminárov, aké na Slovensku máme.“

Mária Škovierová, Komunita Eben Ezer

„Semináre Otcovo srdce vnímam ako veľký dar a pomoc tak pre seba, ako aj pre ľudí, ktorí sa na mňa obracajú. Počas seminára sa ide k poznávaniu našej pravej hodnoty a identity, keď dovoľujeme Bohu, aby odstraňoval to, čo nám bráni vidieť sa jeho pohľadom. Je to pre mňa posolstvo o Božom milosrdenstve podávané v reči ľudí našej doby.“

Daniela Hrtúsová, psychiater, psychoterapeut

„Zúčastnil som sa na seminári Otcovo srdce v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove spolu s bratmi kňazmi. Vrelo ho odporúčam. Veľa mi to dalo. Tento seminár prináša so sebou veľa Božieho požehnania.“

o. Peter Mihálik, správca farnosti Veľký Ďur

„Ďakujem všetkým, ktorí tvoria seminár Otcovo srdce a pomáhajú nám vrátiť sa domov k Otcovi. Povzbudzujem všetkých stráviť tých pár vzácnych dní v jeho láske a nechať sa ním uzdraviť. Nie čas všetko zahojí, ako sa hovorí, ale iba Božia láska. Na seminári Otcovo srdce sa to deje rýchlejšie.“

Terézia Gažiová, moderátor spoločenstva Svetlo Máriino

„Seminár Otcovo srdce bol pre mňa silnou skúsenosťou prežitia Otcovej objímajúcej a ubezpečujúcej lásky. Osobne som prežíval, že mi cez ľudí z tímu hovorí a dotýka sa ma sám milujúci Otec. Som presvedčený, že Pán dáva veľké požehnanie Slovensku cez tento seminár, pretože človek v prvom rade nepotrebuje byť hneď zbavený všetkých ťažkostí, zranení a pod., ale potrebuje uveriť a najmä bytostne prežiť, že je skutočne milovaným synom a dcérou Otca. Veľmi odporúčam tento seminár, a zvlášť i nám kňazom.“

o. Juraj Schindler, zodpovedný za pastoráciu mládeže Trnavskej arcidiecézy

„Na Otcovo srdce som počul veľa pozitívnych reakcií, no vzhľadom na môj zaplnený kalendár som si nevedel vyhradiť päť dní, aby som sa na ňom zúčastnil. Božou „náhodou“ sa však  v septembri 2016 konal tento seminár v skrátenej trojdňovej verzii. Využil  som ponúkanú príležitosť  a som tomu veľmi rád. Prečo? Vnímam, že to bol naozaj požehnaný čas, v priebehu ktorého sa pravda o Božej láske prijatá rozumom počas môjho dovtedajšieho života dostala aj do srdca a zanechala vo mne duchovný zážitok z dotyku milujúceho Otca. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán… P.S.  Trojdňový seminár bol fajn, ale na Otcovo srdce sa s manželkou Simonkou chystám opäť, aby sme ho  absolvovali v plnom päťdňovom formáte.“

Jozef Predáč, štatutár Ligy pár páru

„Sme nadšení, že na Slovensku môžeme mať službu Otcovho srdca. Vnímame to ako požehnanie pre túto krajinu a neoddeliteľnú súčasť toho, čo Otec koná v tomto čase v životoch nás – jeho detí. Osobne sme sa zúčastnili na seminári a veríme, že táto služba je jedinečnou príležitosťou pre každého človeka na uzdravenie srdca a nájdenie prepojenia s tým Otcovým.“ 

Martin a Veronika Janusovci, Otcova stodola a AutentickeSrdce.sk

„Seminár Otcovo srdce sme odporúčali ako duchovnú obnovu pre celú našu pezinskú farnosť. Absolvovalo ho okolo 100 ľudí, najmä tí, ktorí sú v nejakej konkrétnej službe farnosti. Seminár sme mali trikrát, v troch turnusoch. Bolo nádherné vidieť, ako sa Boh dotýka ľudí, ako sme sa navzájom povzbudzovali a boli si nablízku, povzbudením a oporou. Na seminári boli celé stretká – mladých aj dospelákov. Veľmi odporúčam takúto obnovu aj pre iné farnosti. Ľudia, mnohí z nich kľúčoví – animátori, vedúci stretiek, organizátori rôznych programov, tu zažili skutočné „prvé“ Otcovo objatie alebo sa im Otcovo objatie dostalo do oblastí ich života, ktoré boli doteraz neriešené. Povzbudzujem všetkých, ktorým horí srdce túžbou po poznaní Boha, po jeho láske, ale aj tých, ktorí evanjelizujú, slúžia iným, aby šli na seminár. Aby sa „zastavili“ a prežili blízkosť dobrotivého a láskavého Boha.“

Martina Šipošová, líderka Centra pre rodinu – Pezinok a metodička Arcidiecézneho katechetického úradu v Bratislave

„Seminár Otcovo srdce je inšpiratívnym podnetom k tomu, aby sme sa stávali autentickejšími v postoji k sebe samým a aby sme v tomto postoji nanovo otvorili srdce nekonečnej láske Otca. Láska Boha Otca mení uhol pohľadu na mnohé životné situácie, ktoré ostali v našom živote zamrznuté, dokáže im dať nový zmysel, vedie človeka k prežitiu vďačnosti za zažité a prežité. Seminár prináša do života novú nádej a radosť, preto je dobré nájsť odvahu a darovať si pár dní na to, aby som sa stal bohatší na Otcovu lásku.“

sr. Cordia Litváková, provinciálna predstavená Školských sestier de Notre Dame