Close

Dve percentá – pokyny pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2024

 1. OZ Otcovo srdce pre Slovensko sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2024, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Otcovo srdce pre Slovensko poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:

  IČO: 50031121
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Otcovo srdce pre Slovensko
  Sídlo: Cintorínska 205, Obyce 951 95 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024), na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech OZ Otcovo srdce pre Slovensko.

Poznámky
Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2 % z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane. Čísla účtu OZ Otcovo srdce pre Slovensko nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ Otcovo srdce pre Slovensko prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3 % aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava.  OZ Otcovo srdce pre Slovensko nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Tlačivá pre potvrdenie dobrovoľníckych aktivít

POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti