Close

Dve percentá – pokyny pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Všetky potrebné tlačivá sú uvedené na konci tohto článku.

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Otcovo srdce pre Slovensko poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. 
 4. OZ Otcovo srdce pre Slovensko sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2024.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 6. Údaje o OZ Otcovo srdce pre Slovensko napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o OZ Otcovo srdce pre Slovensko, sú:

  IČO: 50031121
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Otcovo srdce pre Slovensko
  Sídlo: Cintorínska 205, Obyce  951 95


 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.***
 8. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech OZ Otcovo srdce pre Slovensko.

Poznámky

Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.

Do kolónky ROK sa píše 2023. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Číslo účtu OZ Otcovo srdce pre Slovensko nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava. OZ Otcovo srdce pre Slovensko nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Tlačivá na stiahnutie (2024)

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi OZ Otcovo srdce pre Slovensko:

PDF editovateľná verzia s vyplnenými údajmi OZ Otcovo srdce pre Slovensko 


POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu alebo DP fyzických osôb):

POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie

POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti