Close

Otcovo srdce pre Slovensko

Stanislav

Hľadať príčiny svojich aktuálnych problémov v detstve a vo výchovných chybách rodičov je už istý čas dosť v móde, psychológia je toho plná a, žiaľ, je v tom aj veľa diletantstva a v konečnom dôsledku to môže priniesť aj viac zla než dobra. Vedel som, že aj na seminári Otcovo srdce je táto téma „na […]

Read More

Silvia

Silvia

Na seminár Otcovo srdce som prišla ako sprievod pre svoju mamu. Bola som však otvorená tomu, že aj mňa sa môže niečo z programu dotknúť. V prvý deň som sa usalašila na stoličke, aby som si pri chválach oddýchla, nič som neočakávala… Avšak slová piesne: „Chcem ťa spoznať viac,“ ma tak zasiahli, až som sa rozplakala. Zľakla […]

Read More

Martin

Martin

Volám sa Martin Harčár. Mám 49 rokov a som už 24 rokov kňazom Komunity Emanuel.  Pochádzam z východu Slovenska z Bardejova. Aktuálne pôsobím v Univerzitnom pastoračnom centre v Prešove. Seminár Otcovo srdce som absolvoval po tom, čo som zažil najťažšie obdobie môjho života. Bol som ustanovený za farára do novovzniknutej farnosti na košickej periférii. Bolo to mimoriadne náročné, lebo okrem […]

Read More

Janka

Seminár sa konal v Rodinkove v malebnej prírode, kam pri prechádzke duša sama zalieta k Bohu. Na seminári sa zúčastnili aj manželia s deťmi. O deti sa počas vyučovaní úžasne starala detská služba – dievčatá.Pri izbe, kde som bola ubytovaná, boli dve kreslá, a keď som raz vchádzala do izby, sedel tam chlapec s malou […]

Read More

Danka

Nebeskému Otcovi (napísané pred seminárom v túžbe spoznať Otca) Túžim zažívať moju každodennosť s Tebou,nech moje srdce zmäkne pod Tvojou premenou.Nech sa začnem viac na Teba podobať,viac seba blížnym vedieť darovať.Rozmýšľam nad nekonečnosťou Tvojej Lásky,že Ty veľký Stvoriteľ ma chceš pohladiť ako Otec malému dievčatku vlásky.Že si tu pre mňa a máš na mňa čas,že ho […]

Read More

Natália

Chcela by som sa vám touto cestou poďakovať za milosti, ktoré sa mi dostali na vašich seminároch Otcovo srdce. V septembri 2019 som bola na seminári tretíkrát. Chcem sa poďakovať za tri veci. Prvá vec: Odpustenie skrze obraz topánok Keď som bola na druhom seminári a mali sme napísať  list odpustenia, nevedela som, komu by som mala […]

Read More

Novoročný list od Hoxarovcov

Drahí priatelia, chýba nám náš spoločný čas, ktorý trávime s vami na Slovensku. Do roku 2021 vám prajeme hojné požehnanie; nech vy aj vaši blízki zažívate pokoj, radosť a dobré zdravie. Sledujeme situáciu na Slovensku a v susedných krajinách a modlíme sa za vás. Tento list píšeme 2. januára a s nádejou hľadíme na rok, […]

Read More

Nina

Nina

Ako som tam kľačala, začali sa mi vynárať situácie zo života, keď som riskovala svoj život, situácie, keď som bola chorá a namiesto k Bohu som sa utiekala k smrti. Boli to situácie, keď som si myslela, že zomrieť je super, „veď budem s Bohom“. V decembri 2019 som bola na operácii a rana mi […]

Read More

Juraj

Juraj

Už od pubertálneho veku ma sprevádzala závislosť od sebaukájania. Keď som o tom hovoril pri spovedi, takmer zakaždým som dostal odpoveď, že to treba prijať ako „Pavlov osteň“. Volám sa Juraj, som ženatý a s manželkou máme štyri deti. Sviatosť manželstva sme si vyslúžili pred pätnástimi rokmi. Už od pubertálneho veku ma sprevádzala závislosť od […]

Read More

Klára Marettová

Klára Marettová

Sympatická mladá učiteľka angličtiny, pochádzajúca z Oravy a momentálne pôsobiaca v Žiline na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Angličtina je jej srdcovka, a preto ako tlmočníčka na seminároch odovzdáva posolstvo o Otcovej láske tým, ktorí tento jazyk až tak neovládajú. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Ani neviem, ktorý mám pokladať za ten […]

Read More