Close

Otcovo srdce pre Slovensko

Konaj z viery a neprezentuj seba (Premena mysle III)

V predchádzajúcich blogoch sme sa v téme dostali od položenia základov až k predstaveniu dvoch konkrétnych lží sveta, ktorými môžeme ľahko nasiaknuť, ak si nedáme pozor a neobnovujeme sa premenou zmýšľania s pomocou Ducha Svätého a Božieho slova. Dnes chcem pokračovať ďalšími dvomi. Prvá je o ochote konať postavenej na emóciách alebo porozumení, druhá o […]

Read More

Slovenský tím alebo „Vy im dajte jesť“

V júli 2017 sme na Sigorde viedli historicky prvý slovenský seminár OS bez našich Roberta a Vicki, ale s ich požehnaním a podporou. Celkom sa nám to vtedy zapáčilo, a tak sme podobných slovenských seminárov odvtedy urobili už niekoľko. Túžime uvoľňovať nových ľudí z SK tímu do vyučovania a vedenia seminárov, a to aj preto, lebo dopyt a hlad po Otcovej láske stále rastie, […]

Read More

Skupinka Otcovho srdca vo Veľkom Lapáši

Poznáte túto dedinku pri Nitre? Nám prirástla k srdcu, pretože sme tu našli krásnych ľudí túžiacich viac poznať Otca. Koncom roka 2018 sa s nami skontaktovala Katka z Veľkého Lapáša, ktorá mala túžbu priniesť duchovné povzbudenie do svojej farnosti. Keďže sme tu našli veľmi otvoreného pána farára, dali sme dokopy prvý regionálny nitriansko-zlatomoravský tím Otcovho srdca v zložení: […]

Read More

Dominik Gabriel

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Spomínam si naň ako na tú najintenzívnejšiu skúsenosť poznania Otcovej lásky v mojom živote. Keby sa ma v mojich pätnástich rokoch spýtal niekto otázku, či verím, že Boh je dobrý, bol by som prvý, kto by povedal: „Jasné, že verím, že Boh je dobrý.“ Odmalička som totiž […]

Read More

Tréning tímu OS v Rodinkove

Už sa stáva tradíciou, že tím dobrovoľníkov  (modlitebníkov, tlmočníkov, chváličov) Otcovho srdca sa dvakrát do roka spolu stretne. Sú to jedinečné príležitosti byť pokope, pretože na seminároch sme vždy v inej zostave. Hoci vždy v tej najlepšej 🙂 – teda tej najlepšej, akú Otec vyberie na daný týždeň – ale stretnúť sa pohromade, to je […]

Read More

Vlej im do sŕdc slovo svojho synovstva

Bola som vtedy tínedžerka a náš kňaz vo farnosti nám povedal, že tam určite musíme ísť, lebo ten človek raz bude vyhlásený za svätého. A tak sme sa s niekoľkými mladými vybrali 30.6.1995 do Nitry na stretnutie mládeže so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Úprimne, z tohto stretnutia si pamätám iba pár vecí – skandovanie: „My […]

Read More

Aby boli s ním

Na začiatku minulého roka som prijal osobné pozvanie od Ježiša ísť do hlbšieho, intenzívnejšieho a intímnejšieho vzťahu s ním. Stále mám pred očami slovo z Mt 11, 29, v ktorom Ježiš hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“  A to aj robím. Učím sa od neho, pýtam sa, ako by veci […]

Read More

Odvaha byť zlomený

Premýšľam o tom, aké by to bolo, keby sme si ako kresťania dovolili byť sami pred sebou autentickí a nebáli sa ukazovať aj svoju zlomenosť. Keď sa ma ľudia pýtajú na moju prácu, rada zažartujem a odpoviem, že čítam knihy a ešte mi za to aj platia 🙂 Vždy čakám, čo mi kolegovia z vydavateľstva pripravia na jazykovú […]

Read More

Maj odvahu byť slabý a milovať (Premena mysle II)

Naposledy som sa pokúsil položiť základy k téme premeny zmýšľania a skončil som tým, že potrebujeme byť ochotní a pripravení odmietnuť všetko, čo žijeme a prijímame, ak sa to prieči Božiemu slovu. Dnes by som rád hovoril o dvoch konkrétnych princípoch sveta (osobne ich volám lži sveta). Prvý je o skrývaní vlastnej slabosti, druhý o […]

Read More

Premena mysle I

Božie slovo nám opakovane hovorí, že ak chceme rozoznať a plniť Božiu vôľu, potrebujeme sa obnovovať premenou zmýšľania. To zahŕňa v sebe nepripodobňovať sa „tomuto svetu“. Ak sa totiž budeme snažiť uplatňovať zákonitosti (paradigmy, lži) tohto sveta v našom živote viery, v Božom kráľovstve, zistíme, že to jednoducho nefunguje.  Aby sme predišli frustrácii, treba nahradiť […]

Read More