Close

25. októbra 2023

Martin

Spolu so snúbenicou sme zhodli na tom, že nám seminár výborne zapadol aj do prípravy na manželstvo.

Už 17 rokov chodím na duchovné obnovy a raz ročne aj na duchovné cvičenia. Týchto päť dní počas seminára Otcovo srdce bolo pre mňa výnimočných. Zistil som, že som milovaný Boží syn. O Bohu ako Otcovi som nemal takmer žiadnu predstavu, možno iba zo Starého zákona. V každom prípade to bol pre mňa niekto vzdialený. Nevedel som, čo si mám myslieť o tomto seminári. Bojím sa neznámeho a dobre a bezpečne sa cítim len vo svojej partii. Povedal som si, že na Otcovo srdce pôjdem kvôli mojej snúbenici a dám tomu šancu. Ukázalo sa, že to bola Božia vôľa.

Aj v mojom živote je veľa zranení, ktoré sa potrebujú uzdraviť, a už teraz viem, že niekedy pôjdeme na Otcovo srdce znovu. Robert a Vicki de Hoxar, manželia, ktorí na kurze prednášajú, sú veľkým svedectvom. Ich prednášky boli perfektné a určite nehovorím len za seba, keď poviem, že nám hovorili z duše. Napríklad o tom, čím sme si prešli v detstve.

Spolu so snúbenicou sme zhodli na tom, že nám seminár výborne zapadol aj do prípravy na manželstvo. Robert to spomenul aj sám, keď povedal, že kiežby sa boli s Vicki dostali na Otcovo srdce skôr.

Som vďačný Bohu, že sa ma dotkol aj cez dobrovoľníkov, ktorí tvoria tím Otcovho srdca, cez mnoho svedectiev. Vďaka tiež patrí Duchu Svätému, ktorý mi ukázal mnoho momentov v mojom živote, ku ktorým som sa potreboval vrátiť, aby ich Boh mohol liečiť. Bolo pekné vidieť aj to, ako sa Boh dotýka všetkých ľudí naokolo. Tento seminár možno nezmení môj život, nezmení moje okolnosti života. Môže však zmeniť to, ako sa ja pozerám na život a na tie okolnosti, ktoré nie vždy budú príjemné.

Veľmi by som vyzdvihol humor, ktorý vnášal do prednášok najmä Robert. To, čo si odnášam z tohto seminára, je, že nie vždy musím každému hovoriť áno, že občas je dobré myslieť aj na seba a len tak si užívať čas s Bohom. Že on má na mňa čas a že ma miluje. Napriek tomu, že často zlyhám.

Ešte by som rád dodal, že keď sme so snúbenicou videli program, tak sme si vraveli, že na chvály asi nebudeme chodiť, že to nie je náš štýl. Nakoniec to však bola jedna z najkrajších skúseností počas tých piatich dní. Tak rád by som povzbudil každého, kto váha, aby tomu dal šancu, lebo ten čas naozaj stojí za to.

Martin