Close

Blog

Cesta výmeny

Mám veľmi rada tento obraz. Namaľovala ho Kathryn Scaldwell počas modlitby. Kathrynin otec Jeff patrí k ľuďom, ktorých Boh poslal do môjho života ako dar. Jeffa Scaldwella som stretla po prvý raz v roku 2012 v Dolnom Kubíne na seminári Otcovo srdce. Netušila som vtedy, že sa naše cesty tak prepoja a ja aj vďaka nemu […]

Read More

Jánova identita

Mám veľmi rád apoštola Jána a všetky jeho biblické knihy. Asi ste si všimli, že Ján sám seba v evanjeliu, ktoré napísal, označuje vždy ako učeníka, ktorého Ježiš miloval. Na konci evanjelia, úplne v závere 21. kapitoly, namiesto svojho podpisu, pred tým ako povie: „To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a […]

Read More

České a slovenské rehoľníčky v objatí Otcovho srdca

Slovenský tím Otcovho srdca pripravil koncom júla na českom Velehrade seminár Otcovo srdce pre zasvätené ženy z oboch krajín. V srdci Európy tak mohlo Božiu otcovskú lásku, odpustenie a prijatie nanovo zakúsiť 64 účastníčok z 15 rehoľných spoločenstiev. Janka Jaššová OV, Eva Petrovičová a slovenský tím, tvorený laikmi, zasvätenými a kňazmi, citlivo previedli sestry rôznymi témami. Medzi najdôležitejšie patrili dôležitosť srdca, […]

Read More

Ako ďalej po Otcovom srdci

Na seminári Otcovo srdce si určite prijal mnoho dobrých vecí a tvoj vzťah s Bohom Otcom sa začal meniť. Tvoje srdce sa začalo meniť. Niektoré z tých vecí, ktoré sa udiali, sú pre teba naozaj veľmi nové a možno v nich nevieš ešte úplne kráčať. Realita je však taká, že Boh veľmi túži, aby si žil život v plnosti a bol mu […]

Read More