Close

21. februára 2018

Ako ďalej po Otcovom srdci

Na seminári Otcovo srdce si určite prijal mnoho dobrých vecí a tvoj vzťah s Bohom Otcom sa začal meniť. Tvoje srdce sa začalo meniť. Niektoré z tých vecí, ktoré sa udiali, sú pre teba naozaj veľmi nové a možno v nich nevieš ešte úplne kráčať. Realita je však taká, že Boh veľmi túži, aby si žil život v plnosti a bol mu stále bližšie a bližšie. Nezabúdaj, prosím, že uzdravenie je proces a trvá rôzne dlho. Na seminár Otcovo srdce môžeš prísť aj viackrát a ísť hlbšie v uzdravení srdca.

V týchto nasledujúcich bodoch ti chceme ponúknuť niekoľko krokov, ktoré ti môžu pomôcť udržať si uzdravenie, ktoré sa udialo v tvojom živote počas seminára.

Zapíš si dobré veci, ktoré sa s tebou udiali

Keď prídeš domov zo seminára, na chvíľu si, prosím, sadni niekde sám a zapíš si všetko, čo pre teba Pán Boh urobil počas celého týždňa. Nepriateľ je klamár a to, na čom mu záleží najviac, je, aby zničil tvoj vzťah s Bohom. Čiže ako prvé ťa začne klamať, že nič z toho, čo sa udialo na seminári, nebola a nie je pravda a je vysoko pravdepodobné, že sa to ani nestalo. Ak to však budeš mať zapísané, môžeš si všetko v ťažkých chvíľach čítať a pripomínať si tak Božie skutky, ktoré sa stali v tvojom živote.

Modli sa a čítaj Sväté písmo

Každý deň si nájdi čas na osobnú modlitbu a čítanie Písma. Ak si to doteraz nerobil, začni denne s piatimi minútami, ktoré budeš tráviť s Bohom. Postupne pridávaj čas. Hovor k Bohu jednoducho, úprimné slová, ktoré vychádzajú z tvojho srdca. Ak ťa počas kurzu oslovila modlitba s hudbou, počas ktorej si iba oddychoval pri Bohu a nasával Jeho prítomnosť a lásku, pokojne v tom pokračuj. V tomto osobnom čase s Bohom čítaj Bibliu. Pravdy, ktoré sú v nej, budujú tvojho ducha a učia ťa novým veciam.

Odpúšťaj

Aj počas modlitby. Ak ti znova prídu na um krivdy a bolesti, ktoré sa ti stali, vyslovuj slová odpustenia ako na seminári. Niektoré veci potrebujú byť vyslovené viackrát.

Pokánie – zmena zmýšľania

Keďže uzdravenie je proces, deje sa postupne. Božia milosť a Jeho láska vstúpili do ťažkých vecí, ktoré si v sebe niesol celý život. Na základe týchto zranení si sa vo svojom živote nejako správal. Väčšina našich reakcií na niečo ťažké a zraňujúce je však hriešna. Znamená to, že sa oddeľujeme od Boha, zraňujeme ľudí okolo a seba. Boh uzdravuje ťažké veci, vstupuje do situácií, a ak chceme kráčať v uzdravení, ktoré nám dal, musíme meniť naše zmýšľanie a reakcie, ktoré boli predtým hriešne. To znamená, že robíme pokánie, čiže začíname inak zmýšľať.

Príklad: Celý tvoj život ti bolo hovorné, že si neschopný, hlúpy a nič nedokážeš. Na seminári si riešil túto vec, odpustil si ľuďom, ktorí ti to vraveli, ale teraz je na tebe, ako v tom budeš kráčať ďalej. Prídeš domov a prvá vec, ktorá sa ti stane, je to, že rozbiješ vázu. Tvoja prvá myšlienka, ktorá v tebe zarezonuje, je tá, ktorú si tam mal roky, a znie: „Áno je to tak, som úplne neschopný.“ Ale ty už vieš, že toto je klamstvo a pravda je, že si ten, ktorý je dokonale stvorený (Ž 139, 14), a taktiež vieš, že môžeš všetko v tom, ktorý ťa posilňuje (Flp 4, 13). Vedome nahrádzaj tvoje rokmi zakorenené myšlienky tými, ktoré má o tebe Boh Otec. Je to cesta a možno nie vždy ľahká, ale prinesie svoje ovocie.

Buď vďačný

Ak si doteraz vo svojom živote nemal byť za čo vďačný, nájdi si, prosím, aspoň jednu vec, za ktorú budeš Bohu vzdávať vďaku. Aj keď to bude len jedna vec a budeš ju opakovať denne 50x, rob to, prosím. Vďačnosť totiž spôsobuje, že náš pohľad už viac nie je zameraný na nás samých, ale upiera sa na Boha, pôvodcu všetkého dobra.

Ak si padol, postav sa a choď ďalej

Je normálne, že ak sa učíme chodiť v niečom novom, nie vždy nám to ide hneď správne. Možno budeš padať do rovnakého spôsobu zmýšľania, ktorý ti neprináša nič dobré, alebo tvoje reakcie budú hriešne. Ak to zbadáš, choď rovno za Otcom, pripomeň si veci, ktoré má On pre teba a chce ti ich dávať a mnohé ti už aj dal. Boh nad tebou nikdy nezlomí palicu, to môžeš urobiť len ty sám. Lebo v Písme sa predsa píše: „A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša“ (Flp 1, 6).

Svätá omša, prijímanie Eucharistie a sviatosť zmierenia

V Eucharistii sa stretávaš s Ježišom, ktorý ti začal hojiť tvoje rany. V úprimnej sviatosti zmierenia si oslobodzovaný od hriechu a rôznych negatívnych duchovných tlakov, dostávaš odpustenie a silu vzoprieť sa zlu.

Duchovné sprevádzanie

Nájdi si človeka, s ktorým budeš zdieľať svoj duchovný život. Môže to byť kňaz, zasvätená osoba alebo aj laik, ktorý je duchovne starší a žije úprimný a živý vzťah s Bohom.

Spoločenstvo

Zisti si, aké spoločenstvá sú vo vašej farnosti/obci, a vyber si to, ktoré ti bude najviac vyhovovať. Väčšina spoločenstiev robí otvorené stretnutia, kam môžeš prísť a vidieť, ako fungujú a akú majú spiritualitu. Nezostávaj, prosím, sám. Zdravé spoločenstvo je miesto, kde môžeš rásť v bezpečí a byť sám sebou. Je to miesto, kde môžeš byť milovaný a môžeš milovať. Je to tvoja duchovná rodina a tvoji priatelia.

Ďalšie praktické informácie:

Mapa spoločenstiev na Slovensku: www.lifenet.sk

Mapa spoločenstiev neobsahuje všetky spoločenstvá, ktoré fungujú. Preto ak nenájdeš spoločenstvo vo svojom regióne, môžeš napísať na lifenet@zksm.sk (uveď, v akom regióne, meste, farnosti spoločenstvo hľadáš) a ľudia z Lifenetu ti pošlú kontakty na spoločenstvá v tvojom okolí.

Kalendár rôznych kresťanských akcií: http://www.vyveska.sk/