Close

24. januára 2019

Evka Petrovičová

Vyštudovaná slovenčinárka, v súčasnosti na polovičný úväzok skvelá jazyková korektorka. Má cit pre písané aj hovorené slovo a jej srdce horí pre Slovo. Svojím životom, vyučovaniami a službou nádherne reprezentuje starostlivé a materinské srdce Boha Otca. Žije v Obyciach pri Zlatých Moravciach.

 

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Na prvé Otcovo srdce som šla vlastne na dovolenku. Prišla mi mailom pozvánka a ja som si povedala, že toto bude najlepší spôsob, ako stráviť letný oddych. Bolo to v roku 2010 v Dolnom Kubíne a spoznala som tam ľudí, ktorí ma ovplyvnili na celý môj život: Hoxarovcov, Suzanu Kosanovic, neskôr Jeffa Scaldwella. Najsilnejší uzdravujúci dotyk Boha Otca, jeho lásku, prijatie a moju veľkú hodnotu v jeho očiach, som však zažila až na mojom druhom seminári počas modlitby v objatí.

Aká bola tvoja cesta do tímu OS?

Raz cestou na autobusovú stanicu sa ma Pali Strežo opýtal, či by som nechcela prísť slúžiť na Otcovo srdce do tímu. Povedala som mu, že je to sci-fi nápad, lebo som sa na to absolútne necítila a v tom čase (v roku 2013) ešte v tíme neslúžili skoro žiadni Slováci. Ale skúsila som to a som vďačná Robertovi a Vicki a neskôr Jeffovi, že ma prijali, dali mi dôveru a tak veľa ma naučili a stále učia. Veľmi mi v začiatkoch pomáhala aj Suzana z Nemecka, ktorá sa ma ujala ako začiatočníčky v službe.

Ako vyzerá tvoja služba v tíme OS?

Moja služba v OS sa skladá z dvoch častí – duchovnej a praktickej. Na seminároch s Hoxarovcami alebo s Jeffom slúžim ako modlitebníčka a na seminároch vedených slovenským tímom aj vyučujem. Mimo seminárov som za počítačom, niekedy odpovedám na maily a telefonujem, chodím na porady, modlitebné stretnutia tímu. Zameraním môjho srdca je budovať vnútornú jednotu tímu, vzťahy dovnútra aj navonok, povzbudzovať ľudí, modliť sa a pýtať sa Otca, kam nás chce viesť, predkladať mu celý tím a všetko, čím žijeme. Mám tiež na starosti tím modlitebníkov, posielam výplaty zamestnancom, zostavujem newslettre, starám sa o Facebook, aktualizujem web, zvolávam modlitebné porady a stretnutia tímu. Leží mi tiež na srdci spolupráca so zahraničím, najmä s českým a poľským tímom Otcovho srdca.

Ako ti OS zmenilo život?

Našla som vzťah s nebeským Otcom a svoju identitu jeho dcéry. Oblasť, v ktorej som zažila kľúčové uzdravenie (a stále zažívam, lebo som stále v procese), je moja sebahodnota a sebaúcta. Objavila som, že som dcéra, o ktorú sa Otec stará, ale ktorej tiež natoľko dôveruje, že jej zveruje zodpovednosť. A vďaka OS som spoznala obrovské množstvo krásnych ľudí a mám priateľov nielen po celom Slovensku, ale aj po celej Európe.

Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Lebo tu objavia bohatstvo svojho dedičstva Božích synov a dcér, privilégiá svojej identity. A keď to prijmú, zmení sa prežívanie ich života, príde uzdravenie a Otec s nimi môže spolupracovať na premene našej krajiny.