Close

12. februára 2018

Sestra Ľudovíta

Patrí do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, žije v Banskej Bystrici a svoj čas aj srdce venuje rôznorodým pastoračným aktivitám.

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Môj prvý seminár sa uskutočnil v Oščadnici v roku 2015. Hľadala som niečo, kde by som sa mohla venovať môjmu zranenému srdcu a odpusteniu konkrétnym ľuďom. Myslím, že tento seminár mi posunul samotný Boh a naozaj uzdravoval moje srdce. Veľmi mi pomohli modlitby, ktorými prechádza človek na tomto seminári, a tiež to, ako Boh hovoril do môjho života cez ľudí, s ktorými som sa rozprávala pri stole alebo len tak cez prestávky. Otec mi pripomínal moju hodnotu a výnimočnosť… bolo to pre mňa veľmi radostné, upokojujúce a novým spôsobom prekvapujúce, pretože to bolo po trištvrte roku ťažkého tlaku a boja o to, kto som a aká som. Moja sebahodnota bola v jednej chvíli hlboko zadupaná a bolo to od autorít, ktorým som verila. A tu ma Boh začal opäť dvíhať.

Aká bola tvoja cesta do tímu OS?

Bolo to  osem mesiacov po seminári, na ktorom som sa zúčastnila. Bola som v Rodinkove, kde sa konal ďalší seminár a ja som tam bola súkromne, nie ako účastníčka. Keď ma tam uvidel Robert de Hoxar, veľmi sa potešil a veľmi láskavo ma objal… tak ako to vie len on. Potom ma jedného dňa oslovil, že by ma veľmi rád privítal ako slúžiacu na OS. Bolo to pre mňa prekvapujúce a veľmi pozitívne, zároveň som cítila bázeň. Potom sme sa o tom ešte rozprávali a povedal mi, že mi iba mi sprostredkúva, čo mu Otec kladie na srdce, ale je to na mojom úplne slobodnom rozhodnutí. Toto bolo pre mňa rozhodujúce: pozvanie od Otca. A tak som ho prijala

Ako vyzerá tvoja služba v tíme OS?

Na seminároch slúžim ako modlitebník. Táto služba mi dáva možnosť iným a novým spôsobom zakúšať veľkosť Otcovej lásky voči každej osobe, s ktorou sa modlím. Zakúšať, ako Bohu na každom z nás záleží, ako chce, aby sme žili so zdravým srdcom, v zdravých vzťahoch. Aby sme zakúsili jeho lásku a uzdravenie. Dáva mi možnosť zakúšať, že je stále so svojím ľudom, že on vie, čo prežívame, a chce nám pomáhať žiť život v hojnosti. Veľmi mu záleží, aby sme ho poznali v pravde, lebo často sa na nás v živote nalepia klamstvá o tom, aký je náš Boh. Preto mu neveríme, preto sa ho bojíme, preto s ním nevieme mať dobrý milujúci vzťah.

Ako ti OS zmenilo život?

Môžem hmatateľne zažívať zázraky uzdravujúcej Božej lásky.

Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Ak cítia, že niečo v ich živote nefunguje, ak sa nevedia pohnúť z miesta, ak sú nešťastní, ak s Bohom nemajú vzťah dôvery… toto všetko a ešte iné je znamením, že OS je práve pre nich, že Otec ich už čaká…