Close

13. februára 2018

Janko Smorada

V našom tíme reprezentuje východné Slovensko. Horlivý a neúnavný modlitebník, venujúci stopercentnú pozornosť každému človeku, ktorému práve slúži.

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Presný dátum si nepamätám, no bolo to v Drienici na prekrásnej saleziánskej chate a okolí. O seminári som sa dozvedel od kamarátky, ktorá vravela, čo všetko sa dialo počas modlitieb. O skúsenosti s Otcovým srdcom som počul aj v spoločenstve, keď som chodil do Dolného Kubína. Na seminár som prišiel so skúsenosťou s modlitbou, no aj tak som bol poriadne prekvapený, keď nastala modlitba v objatí, a až neskôr mi došlo, že to je v podstate jemná a veľmi účinná modlitba. Hneď počas prvého objatia sa ma Otec dotkol, čo ma dostalo. Otec sa ma dotýkal počas celého seminára, no obrovský posun nastal na seminári nazvanom Intimita s Otcom, ktorého názov sa mi vôbec nepáčil – pripadal mi veľmi osobný. Po jeho absolvovaní s ním súhlasím v plnom rozsahu. Je to pozvanie do hlbokého vzťahu, čo vnímam ako nutnosť pre každého jedného z nás.

Aká bola tvoja cesta do tímu OS?

Na prvý pohľad úplne jednoduchá, akoby vydláždená. Presne si pamätám, keď som bol účastníkom na Intimite na Sigorde a pýtal som sa Evky, ako získavajú služobníkov-modlitebníkov, no vtedy som ešte netušil, že budem jedným z nich. Následne som sa o tejto službe rozprával s kamarátom, ďalším modlitebníkom Bohdanom, ktorý bol mojím počiatočným sprievodcom.

Ako vyzerá tvoja služba v tíme OS?

Veľmi jednoducho, slúžim modlitbou.

Čo prinieslo OS do tvojho života?

V prvom rade chcem povedať, že je to neustály proces, a ak budem hovoriť o konkrétnych prínosoch, tak je to výsledok tohto procesu. Musím povedať, že do OS som o Bohu Otcovi iba vedel, ale intenzívnejší vzťah modlitby som budoval s jeho Synom a hlavne s Duchom Svätým. Na OS mi bol predstavovaný Otec, takže som ho spoznával a stále spoznávam, zakúšal som jeho dotyk a hlavne mi priniesol živý vzťah, priateľstvo, novú živú osobu. Prinieslo mi to zmenu pohľadu na seba, na iných ľudí, prinieslo mi to zmenu osobnej modlitby a taktiež aj modlitby za iných.

Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Každý z nás prežíva Božiu prítomnosť inak a možno aj podľa toho hľadá rôzne kurzy a semináre. Ja som zažil pohodový seminár, plný osobných svedectiev, podaný jednoduchou formou. Teda ak hľadáš seminár formou svedectiev a osobnej modlitby, ak chceš zažiť oslobodenie vo vzťahoch k iným, ale aj voči sebe samému, ak hľadáš obnovenie odpúšťajúceho vzťahu Boha Otca odporúčam a srdečne ťa pozývam. Ak máš pocit, že sa ťa Božia láska nedotýka, ba priam ťa obchádza, ak sa cítiš ako kôpka nešťastia – tak je to aj pre teba.