Close

14. decembra 2019

Skupinka Otcovho srdca vo Veľkom Lapáši

Poznáte túto dedinku pri Nitre? Nám prirástla k srdcu, pretože sme tu našli krásnych ľudí túžiacich viac poznať Otca. Koncom roka 2018 sa s nami skontaktovala Katka z Veľkého Lapáša, ktorá mala túžbu priniesť duchovné povzbudenie do svojej farnosti. Keďže sme tu našli veľmi otvoreného pána farára, dali sme dokopy prvý regionálny nitriansko-zlatomoravský tím Otcovho srdca v zložení: Evka a otec Roman zo slovenského tímu OS a Peťo, Betka, Evka č. 2 a teta Anička – všetci zo spoločenstiev z okolia Zlatých Moraviec.

Od februára 20019 sme začali do tejto dedinky prichádzať raz do mesiaca. Po sv. omši, ktorú slúžil o. Roman z nášho tímu, sme pozvali farníkov zostať na prednášku.  Od februára do júna sme takto prešli viaceré témy seminára Otcovo srdce a cez prázdniny sme pozvali ľudí, aby popremýšľali, kto by chcel od septembra pokračovať už v uzavretej skupinke, ktorá nám umožní ísť v zdieľaní a v témach viac do hĺbky.

A tak sa od septembra stretávame opäť každý mesiac v skupinke asi pätnástich ľudí a snažíme sa otvárať svoje srdcia jeden pred druhým, ale hlavne pred Otcom a Ježišom v Eucharistii. Preberáme témy zo seminára Otcovo srdce a tiež nám pomáha kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske.

Ak chcete, môžete sa aj vy inšpirovať – založiť u vás doma skupinku Otcovho srdca, modliť sa spolu a zdieľať sa, prípadne študovať knihu Život v Otcovej láske kapitolu po kapitole, a tak sa viac a viac upevňovať a zakoreňovať Božej láske (Ef 3, 17). Pretože svet tam vonku čaká na zjavenie Božích synov a dcér (Rim 8, 19), čaká práve na tvoje svedectvo.

Evka