Close

14. augusta 2020

Ako to videli členovia tímu

„Bol to čas Ockovej lásky a zázrakov pre členov tímu aj pre účastníkov. Veľmi si vážim našu spoluprácu a vzťahy v tíme, mala som z toho veľkú radosť. Zažili sme počas programu výnimočný posledný večer, keď sme prosili o Ducha Svätého, ktorý nás naplnil svojou mocnou prítomnosťou, uzdravením a radosťou. Pripomenuli sme si úryvok zo Skutkov apoštolov, kde sa píše, že apoštolov podozrievali, že sú opití mladým vínom, keď na nich zostúpil Duch Svätý. Som veľmi vďačná za toto Ockovo dielo, ktoré mi mení život.“

sestra Mária

„Pre mňa to boli veľmi pekné aj silné chvíle. OS je pre mňa asi najvzácnejšia služba na Slovensku. Najmä kvôli atmosfére v tíme, práci v tíme bez toho, aby som cítil tlak alebo požiadavku byť dostatočný. Dôvera, ktorú dostávam od členov tímu, u mňa spôsobuje obrovský rast. Pri posledných rozhovoroch v tíme sme si vzájomne skladali úctu za hĺbky a hlbočiny, ktoré títo ľudia nesú, za osobné zjavenia a poznanie Otca, ktoré interpretujú vo vyučovaniach. Miestami som sám ,nevládalpočúvať – niektoré sústa boli pre mňa také, že som si ich musel dlhšie prežúvať.“

Dominik 

„Bola som naozaj zase raz premožená Božou láskou a tým, ako veľmi sa chce Boh dať spoznať každému človeku. Pri modlitbách za ľudí som často prežívala, že nech je bolesť konkrétneho človeka akákoľvek veľká, Božia láska na to stačí, ona je väčšia. Bola som povzbudená zo spoluslúžiacich a z celého fungovania. Zase raz som mnoho dostala pri tejto službe. Svedectvá na záver ma dojali k slzám, špeciálne keď tri panie – účastníčky – zaspievali na záver ďakovný akatist, ale zložili k tomu svoj vlastný text, ktorý bol o seminári OS.“

Janka

„Bol som prvýkrát v službe so slovenským tímom a aj som mal prvýkrát vyučovanie. A bol to pre mňa požehnaný čas, keď Boh mocne konal počas seminára, ale i po ňom. A také moje poznanie po tomto seminári bolo, že aj keď to moje vyučovanie nebolo na mimoriadne vysokej úrovni (lebo Bohu stačí naša ochota vykročiť do vecí, ktoré konkrétne pre mňa nie sú až také jednoduché, pred rokom by som to vyučovanie asi vôbec nedal), tak Boh si ma použil, použil si svedectvo môjho života, môj plač a dotýkal sa tým ľudí. Som mu veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohto tímu a jeho služby.“

Miroslav 

„Pred seminárom OS som túžil stretnúť Ježiša a nájsť Otca. Dnes žijem to, že Ježiš je vo mne a skrze Ježiša v Duchu Svätom adorujem Otca v sebe. Som plný Života, Radosti a Nádeje. Boh sa mi skrze ten čas dal veľmi spoznať a stále to pokračuje.“ 

Andrej