Close

15. novembra 2018

Konferencia ENC s Hoxarovcami

V dňoch 8. – 11. novembra 2018 sa v Tatralandii V Liptovskom Mikuláši uskutočnilo výročné stretnutie siete ENC (European Network of Communities), kde bolo prítomných približne 400 ľudí zo spoločenstiev a komunít Európy, špeciálne z jej východnej časti ako Slovensko, Česko, Ukrajina, Rumunsko, Litva, Poľsko…, ale aj spoločenstvá a komunity zo západnej Európy – Švajčiarsko, Anglicko, Nemecko.

Tento rok boli hlavnými rečníkmi konferencie práve naši Vicki a Robert de Hoxar. Posolstvo Otcovej lásky sa teda počas štyroch dní dostávalo do sŕdc lídrov z veľkej časti Európy. Okrem hlavných prednášok počas programu pre všetkých viedli Hoxarovci aj dva popoludňajšie workshopy, ktoré boli viac praktické, a teda sme ľuďom mohli slúžiť modlitbou v Otcovom objatí a taktiež vyhlasovaním toho, že sú jeho milované dcéry a milovaní synovia.

Ja sama som bola veľmi šťastná, že správa o dobrom Otcovi zaznela práve na tomto stretnutí. Videla som, ako sa mnohé srdcia topia, keď prichádza Božia láska, zažila som, ako ľudia, ktorí sú vo vodcovstve mnohé roky – ženy a muži, ktorí prešliapavajú Božiu cestu ďalším generáciám vo svojich národoch – čerpajú, oddychujú a nechávajú sa napĺňať blízkosťou Boha Otca. To je vzácnosť.

Pán Boh je dobrý a veľmi túži po tom, aby jeho lásku poznali všetci. A preto vieme, že práve touto konferenciou sa otvorili mnohé dvere do mnohých národov, ktoré chce Otec premeniť.

Lenka

foto: Štefan Esztergályos