Close

14. decembra 2019

Slovenský tím alebo „Vy im dajte jesť“

V júli 2017 sme na Sigorde viedli historicky prvý slovenský seminár OS bez našich Roberta a Vicki, ale s ich požehnaním a podporou. Celkom sa nám to vtedy zapáčilo, a tak sme podobných slovenských seminárov odvtedy urobili už niekoľko. Túžime uvoľňovať nových ľudí z SK tímu do vyučovania a vedenia seminárov, a to aj preto, lebo dopyt a hlad po Otcovej láske stále rastie, a keď raz príde čas a bude treba prevziať štafetu po Hoxarovcoch, aby sme na to boli pripravení.

Tím prvého slovenského seminára (júl 2017)

Rok 2019 bol v OS mimoriadny tým, že nám pod čiarou čakalo obrovské množstvo náhradníkov (oveľa väčšie ako kedykoľvek predtým), ktorí dúfali v uvoľnenie miesta. A tak k nám Pán nedávno prehovoril cez Markovo evanjelium 6,37 slovami: „Vy im dajte jesť.“ Ježiš tieto slová povedal apoštolom, ktorí mali päť chlebov a dve ryby, a kázal im nasýtiť hladné zástupy. Ježiš hovorí to isté aj nám, keď hľadíme na tie mená náhradníkov čakajúcich pod čiarou – dajte im jesť vy, Slováci, hoci sa vám zdá, že máte v rukách málo, len tých pár chlebov a rýb. A tak sme sa rozhodli prijať túto výzvu a okrem seminárov s Hoxarovcami rozšíriť ponuku aj o semináre vedené slovenským tímom.

Na slovenských seminároch sa v prednáškach striedame viacerí, a preto špecifikom a vzácnosťou týchto týždňov je pestrosť. Posolstvo Otcovej lásky je prefiltrované cez srdce každého človeka inak a to, čo sa dostáva von, má vždy inú príchuť, lebo to prešlo iným srdcom, hoci je to to isté posolstvo. A tak je každý týždeň iný, lebo sme v inej zostave, a každý je zároveň inak krásny.

 

Slovensko-český tím v Prahe (apríl 2019)

Slovenský tím na Velehrade (júl 2019)

Najviac času so slovenským tímom trávime na Sigorde v gréckokatolíckom centre pre rodinu. Špeciálne sú pre nás aj semináre, ktoré robíme spoločne s českým tímom (už dvakrát a ďalšie dva sú naplánované na rok 2020), pretože Česi a Slováci veľmi dobre k sebe „pasujú“ a naše priateľstvá z nás vytvárajú veľmi silný SK-CZ tím. Nádherné chvíle sme zažili s rehoľníčkami na Velehrade (môžete si o tom prečítať tu) a tešíme sa na sestry notredamky v januári v Beckove, ako aj na české a slovenské rehoľníčky v lete na Donovaloch.  Pre veľký záujem pridávame tiež slovenský seminár v Rodinkove a sme zvedaví, aké ďalšie dvere pre nás Otec chystá otvoriť.

Evka