Close

9. novembra 2020

Klára Marettová

Klára Marettová

Sympatická mladá učiteľka angličtiny, pochádzajúca z Oravy a momentálne pôsobiaca v Žiline na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Angličtina je jej srdcovka, a preto ako tlmočníčka na seminároch odovzdáva posolstvo o Otcovej láske tým, ktorí tento jazyk až tak neovládajú.

  1. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Ani neviem, ktorý mám pokladať za ten svoj prvý 🙂 Začínala som totiž najskôr službou v kuchyni ešte za éry seminárov v Aktivcentre v Dolnom Kubíne, tam som občas „pričuchla“ k nejakej prednáške. Potom som občas poslúžila ako šofér zahraničného tímu – z letiska a na letisko – milujem šoférovanie! 🙂 Paradoxom je, že na svojom prvom celom seminári som ako účastník bola až po tom, ako som začala s tlmočením. Bolo to vo februári 2016 v Pruskom, kde sme boli takmer s celým mojím spoločenstvom. Najviac mi z tohto kurzu utkvela modlitba odpustenia. Manželia z Holandska ma viedli odpustením nielen ľuďom, ktorých som mala napísaných na papieri, ale aj sebe samej. Mala som problém prijať to, že Boh by ma vedel prijať aj s mojím zlyhaním. V ten deň prišlo do toho veľké svetlo a spoznala som, ako ma Boh vidí a že ma pozýva, aby som sa aj ja na seba tak pozerala. Bol to jeden zo zlomových momentov v mojom živote.

  1. Aká bola tvoja cesta do tímu OS?

V lete 2015 som nevedela, ako bude vyzerať môj nasledujúci rok. Vedela som však, že nechcem stratiť kontakt s angličtinou. V tom čase som bola ešte na vysokej škole (učiteľstvo ANJ-MAT) a pre nejaké komplikácie som si musela predĺžiť čas štúdia, čo pre mňa prakticky znamenalo rok čakať na štátnice. Rodičia sa poznajú s Evkou, a tak jej na mňa dali kontakt. Bola som nadšená, no zároveň aj v bázni, keď ma pozvala do Drienice tlmočiť. Bola som z toho trochu nervózna, lebo vtedy som v tíme nikoho nepoznala a nikdy predtým som netlmočila žiadnu prednášku. Hoxarovci sú však skvelo spolupracujú a vedeli mi mnoho poradiť. Takisto aj Janka (druhá tlmočníčka) spolu s Bohdanom a Monikou a ďalšími členmi tímu ma povzbudzovali a pomáhali mi, ako vedeli. Bola to naozaj výborná skúsenosť mnohých zázrakov a prejavov Božej dobroty. Ďalšou skúsenosťou, ktorú by som rada spomenula, pretože na ňu asi nikdy nezabudnem, bola cesta zo Sabinova do Drienice. Keď som prichádzala, kurz už bežal, a po mňa prišla Ľubka na svojom veľkom aute! Nebyť jej poslušnosti hlasu Ducha Svätého, asi by som niekde zablúdila a ktovie, ako by to dopadlo. Odvtedy mám novú sestru a mamu v jednom! (Keď ju spoznáte, pochopíte 🙂 )

  1. Ako vyzerá tvoja služba v tíme OS?

Mojou hlavnou službou (keď sa mi asi tak raz za polroka podarí prísť na seminár) je tlmočenie. Ale neubránila som sa ani pozvaniu do modlitebnej služby, to je však skôr „bokovka“ – len v prípade veľkej núdze, pretože tlmočenie si vyžaduje sústredenosť a to ma vie celkom vyčerpať. Oboje mám však veľmi rada. Mám radosť z toho, byť súčasťou zjavovania sa Boha Otca ľuďom. Teší ma, keď vidím (spredu je omnoho lepší výhľad J), ako sa Otec dotýka sŕdc ľudí a mení to ich životy, ich pohľad na seba, na druhých, na Boha, a dokonca aj ich výzor! Takisto keď pri modlitbách za ľudí počúvam rôzne príbehy, tak prežívam najskôr obrovskú bolesť z toho, čomu v živote dovtedy čelili, ale následne aj úľavu a radosť, keď zažijú Otcovo uzdravenie, odpustenie, obnovenie vzťahov… Je to česť byť svedkom toho, ako Boh v priamom prenose pred mojimi očami koná zázraky v životoch účastníkov. Celkovo ma služba učí poslušnosti a pokore – keď ste totiž vpredu, aj vaše chyby ľudia skôr uvidia, ale napriek tomu je to niečo, do čoho idem s mocným Otcom ako jeho malá dcéra. Dávam mu naspäť dar reči, ktorý mi dal, aby si ho použil na svoj zámer, a na oplátku ma on tiež uzdravuje, premieňa, buduje aj skrze slovo, čo „musím“ hovoriť, keď tlmočím Vicki alebo Roberta.

  1. Ako ti OS zmenilo život?

Hmmm… stále vidím, že Otec so mnou neskončil. Neustále na čomsi pracuje. Nerobí to len na seminároch, ale tie mi pomohli viac si všímať jeho konanie a viac mu aj dôverovať, odovzdávať sa mu s tým, čo mám, a veriť, že on vie všetko najlepšie a plní svoje prísľuby. Začala som púšťať svoje predstavy o tom, aká by som mala byť a ako by mal vyzerať môj život.

Momentálne žijem Božím slovom z Matúša 6, 33: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné sa vám pridá.“ Takže sa snažím byť vnímavá a prijímať Otcove pozvania a hľadám, kde je jeho kráľovstvo a ako ho ja môžem zjavovať v tomto svete. A snažím sa spoliehať sa na to, že on mi dá všetko to ostatné, čo potrebujem 🙂

  1. Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Lebo život v otroctve – či už hriechu, alebo rôznych klamstiev (o ktorých ani nemusíme vedieť, že im veríme) – bez možnosti byť dcérou/synom je trápením a človek prirodzene hľadá v živote to, čo mu prináša radosť, pokoj a naplnenie. Preto Otcovo srdce. Kvôli slobode. Kvôli radosti. Kvôli vzťahom. Kvôli Otcovi.