Close

13. novembra 2018

Bibiána

Pokúsim sa napísať svedectvo o tom, čo som zažila na Otcovom srdci. Zmenilo to môj pohľad na Boha. Dovtedy som ho vnímala ako trestajúceho Otca Starého zákona, ktorý bol prísny, tvrdý a neustále nespokojný s tým, čo robíme.

Keď som v spoločenstve a medzi priateľmi počúvala, ako ľudia hovoria Bohu s takou láskou a nehou “nebeský Otecko”, “Ocko”, myslela som si, že asi nečítali Starý zákon, pretože hneď by boli pochopili, že sú mimo. Vtedy som, samozrejme, netušila, že nie oni, ale ja som mimo 🙂  Tak som sa len usmievala, mysliac si svoje.

V jeden deň mi kamarátka povedala, že ide na seminár Otcove srdce. Zase ďalšia, čo nečíta Bibliu, pomyslela som si. No tým, že mi o tom povedala, niečo vo mne spustila. Začala som sa za to modliť. Vravela som si, že keď poznám Ježiša, možno  by som mala spoznať aj Otca…

Keď sa kamarátka vrátila zo seminára, nadšene svedčila každému v spoločenstve o tom, čo prežíva s Bohom Otcom. Zasiahlo ma to. Začala som sa viac modliť, aby mi horelo srdce túžbou ísť tam. Zrazu som začala robiť všetky kroky k tomu, aby som sa dostala na Otcovo srdce. Tesne pred odchodom som mala strach, ale išla som.

Rodinkovo je nádherné tiché miesto, ktoré som si zamilovala. Zbadala som hojdačku, pohojdala som sa a cítila som sa ako dieťa.

Prvý deň prebehol normálne, nič výnimočné sa nedialo. A prišiel deň druhý, tretí, štvrtý… a ON konal. Pri modlitbách sa mi dával spoznať. Zakúsila som lásku nebeského Otca, “narodila som sa mu do rúk“. Hojdal ma v náručí, zaodel láskou. Jeho prítomnosť sa  „liala“ na mňa počas modlitby. Až som si myslela, že nevydržím toľko lásky. A on pokračoval. Ukázal mi, že v každej situácii je so mnou, že ma nikdy neopustí, že on je ten, ktorý prvý prichádza, keď celý svet odišiel. Miloval ma ešte pred stvorením sveta a bude ma milovať naveky. Táto pravda si razila cestu do môjho srdca mnoho rokov, než som ju bola schopná prijať.

Dnes viem, že mám milujúceho OTECKA, ktorému robím radosť už len tým, že som.

Keď neviete nájsť správny vzťah k Bohu, choďte na Otcovo srdce. Keď chcete lepší vzťah s Oteckom, choďte na Otcovo srdce. A do tretice: keď seminár, tak Otcovo srdce. Nebudete ľutovať, lebo Otecko dáva len dobré dary svojim deťom 🙂

 

Bibiána