Close

17. januára 2017

Ivanka

Rada by som sa podelila s duchovným zážitkom a uzdravením, ktoré som prežila na seminári Otcovo srdce.

Pred 4 a pol rokom mi zomrelo nedonosené dieťatko v 6. mesiaci tehotenstva, takmer kilový chlapček. I keď mi bývavalo za ním dlho smutno, netušila som, že by som mohla byť na neho nejakým spôsobom naviazaná.

Postupom času po 4 rokoch, ktoré priniesli aj čiastočné zahojenie emócií, som však začala mať zdravotné problémy, bolo mi čoraz častejšie na odpadnutie a bývala som veľmi unavená. Po mnohých vyšetreniach som začala tušiť, že môj problém je asi nejako spojený s úmrtím môjho synčeka. Hneď nato prišla príležitosť spojená so seminárom Otcovo srdce. Bola som rozhodnutá vykročiť za Bohom a predložiť mu môj problém.

Prišla som na modlitbu k Vicki de Hoxar a ona ma previedla modlitbou za vnútorné uzdravenie. Odpúšťala som lekárom a hlavne som dieťatko v modlitbe odovzdala do Božích rúk, ktorý jediný má právo a moc byť Spasiteľom pre môjho synčeka, a nie ja ako matka.

Bol to krásny zážitok, v mysli sa mi vynoril obraz, kde som videla Boha Otca ako napĺňa celé srdce môjho synčeka. Bol to zároveň úžasný pocit pre mňa ako matku, že Boh naozaj dokáže naplniť srdce každého človeka a že mu naozaj všetci patríme výsostne. Nielen môj synček, ale aj ja a všetci ľudia.

Po modlitbe mi padol akoby kameň zo srdca a prestala som mať zdravotné problémy spomínané na začiatku. Som veľmi vďačná Bohu za to, čo pre mňa spravil, a tiež za tento seminár, na ktorom dochádza k mnohým vnútorným uzdraveniam, po ktorých môže človek začať znovu žiť v slobode a radosti, ktorú nám chce Boh darovať.

Ivanka