Close

16. júna 2022

Silvia

Silvia

Na seminár Otcovo srdce som prišla ako sprievod pre svoju mamu. Bola som však otvorená tomu, že aj mňa sa môže niečo z programu dotknúť.

V prvý deň som sa usalašila na stoličke, aby som si pri chválach oddýchla, nič som neočakávala… Avšak slová piesne: „Chcem ťa spoznať viac,“ ma tak zasiahli, až som sa rozplakala. Zľakla som sa svojej reakcie. Aj moja susedka reagovala podobne. V duchu som si pomyslela, že niečo bude v tých stoličkách 🙂 Pýtala som sa v srdci Pána, čo sa bude diať so mnou ďalšie dni, keď už teraz takto reagujem. No bola to Otcova túžba, aby sme sa stretli a veci mi vyjasnil. 

Treba povedať, že sme so sestrou vyrastali bez biologického otca a nikdy som slovom „otec“ nikoho nevolala. V detstve som často počúvala vetu: „Vy otca nemáte.“ Keď sme mali na seminári možnosť prijať objatie od nebeského Otca, členka tímu mi predtým potvrdila, že ja Otca mám. Moje srdce malo čo spracúvať, aj slzy mi hovorili: „Ver tomu a nebráň sa.“ 

V deň, keď sme sa venovali nežnosti Otca, večer som sa modlila deviatnik k Duchu Svätému za birmovancov – bol to siedmy deň a jeho témou bolo: „Abba, Otče!“ Mala som Boha Otca odprosiť za to, že som verila mnohým klamstvám o Ňom, ktoré vznikli podvedome na základe vzťahu k môjmu biologickému otcovi. Pán pracoval a prihováral sa mi aj v deviatniku. Úžasné!

Veľmi mi v tom procese spracúvania pomohli modlitby s predstavivosťou: vedľa nebeského Otca som v predstave vždy videla stáť aj môjho biologického otca. Bolo ešte potrebné odpustiť aj jemu neodpustené…

Samozrejme, že sa to po seminári neskončilo, je to len začiatok krásnej cesty s Abba, ktorý túži po skutočnom vzťahu so mnou. (S každým jedným z nás!)

Veľmi tento seminár odporúčam, Pán v ňom pôsobí nezvyčajným spôsobom… Ťažko sa to slovami dá vysvetliť. To podstatné vidíme len srdcom! 

Ešte raz veľká vďaka, Pane, že som smela sprevádzať svoju mamu. Si prešibaný, ak to tak smiem povedať! 🙂

A veľké Pán Boh zaplať aj úžasnému tímu, ktorý si Pán vybral a cez ktorý pôsobil!

Silvia