Čoskoro spúšťame tento web! Nájdete tu vždy nasledujúce termíny seminárov,
ale aj svedectvá a všetky potrebné informácie.