Close
O NÁS
SEMINÁR OTCOVO SRDCE

je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia;
zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.


SPOZNAJTE SEMINÁR OTCOVO SRDCE

O čom je Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 

Ako sa seminár Otcovo srdce dostal na Slovensko

Boh si rád používa nenápadných ľudí a nečakané okolnosti na to, aby otvoril veľké dvere a začal obrovské dielo. A tak to bolo aj v prípade Otcovho srdca na Slovensku. V zahraničí je služba Father´s Heart známa už desaťročia, u nás sa jej príbeh začal niekedy v roku 2007…

Jenny, staršia dcéra Roberta a Vicki, v roku 2007 hľadala opatrovateľku pre svoje dieťa, a tak do ich domu prišla Katka Olosová z Dolného Kubína. Viac o tomto príbehu hovorí samotná Katka:

Roberta a Vicki som spoznala v roku 2007 v Anglicku v rodine ich dcéry Jenny, kde som pracovala ako au-pair a starala sa o ich dvojročného syna Daniela. Keďže Robert a Vicki nás navštevovali, často mi hovorili o seminároch Otcovo srdce, o bezpodmienečnej láske Otca a našom privilégiu nazývať sa a byť jeho deťmi. Veľmi ma tento odkaz zaujal, pretože bol taký hlboký, plný pokoja a povzbudenia. Moje rozhodnutie pozvať Roberta a Vicki na Slovensko sa zrodilo na našej spoločnej dovolenke v Írsku. Keďže navštíviť Írsko bolo jedným z mojich mnohých snov, ktoré mi Boh v tejto rodine splnil, vedela som, že je to odpoveď na moje modlitby a zároveň volanie Otca pomôcť dostať Otcovo srdce na Slovensko. Skontaktovala som otca Braňa Kožucha, ktorý bol ochotný poskytnúť priestory v pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou neďaleko Trstenej, a Pavla Streža, ktorý sa touto myšlienkou nadchol a pomohol zohnať financie na zabezpečenie seminára. Na prvom seminári v roku 2008 nás bolo len okolo pätnásť. Pamätám si, že to bolo veľmi rodinné: spoločné filmy, piknik v prírode a podobne. Odvtedy už prešlo veľa rokov, a keď prichádzam na semináre Otcovo srdce dnes, udivuje ma, ako veľa ľudí už spoznalo lásku Otca, a som mu vďačná, že som mohla byť nástrojom v jeho rukách.

V čase, keď Robert a Vicki robili prvé Otcovo srdce v Ústí, boli ešte súčasťou tímu pod vedením Jeffa Scaldwella. Na ich pozvanie sa na Slovensko časom dostal aj Jeff a začali sa konať semináre pod jeho vedením v Dolnom Kubíne.

Keďže hlad ľudí po Božej láske a záujem o semináre rokmi veľmi rástol, Robert a Vicki pocítili Božie volanie úplne sa zamerať len na Slovensko a viac necestovať po Európe s Jeffovým tímom. Postupne začali budovať slovenský tím so slovenskými služobníkmi a dnes robia okolo dvadsať seminárov ročne.

Neprerušili sme kontakt ani s Jeffom, a tak v súčasnosti môžete na Slovensku absolvovať Otcovo srdce buď pod vedením Roberta a Vicki a ich slovenského tímu, alebo pod vedením Jeffa Scaldwella s jeho medzinárodným tímom. 

Od prvého seminára Otcovo srdce ubehlo už niekoľko rokov, počas ktorých sa Boh skutočne dotýkal svojich detí a zjavoval im svoje otcovské srdce. To, čo sa začalo ako rodinné stretnutie pätnástich ľudí, dnes zasahuje stovky až tisíce ľudí, ktorí sú hladní po Otcovom dotyku, objatí a jeho láske.