Close
O NÁS
SEMINÁR OTCOVO SRDCE

je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia;
zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení.


SPOZNAJTE SEMINÁR OTCOVO SRDCE

O čom je Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce je na Slovensku od roku 2008. Od prvého seminára prešlo nielen mnoho rokov, ale aj mnoho, priam stovky, účastníkov. Je pre nás obrovským privilégiom byť súčasťou niečoho takého veľkého, ako je Otcova láska. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie. 

Ako sa seminár Otcovo srdce dostal na Slovensko

Boh si rád používa nenápadných ľudí a nečakané okolnosti na to, aby otvoril veľké dvere a začal obrovské dielo. A tak to bolo aj v prípade Otcovho srdca na Slovensku. V zahraničí je služba Father´s Heart známa už desaťročia, u nás sa jej príbeh začal niekedy v roku 2007…

Jenny, staršia dcéra Roberta a Vicki, v roku 2007 hľadala opatrovateľku pre svoje dieťa, a tak do ich domu prišla Katka Olosová z Dolného Kubína. Viac o tomto príbehu hovorí samotná Katka:

Roberta a Vicki som spoznala v roku 2007 v Anglicku v rodine ich dcéry Jenny, kde som pracovala ako au-pair a starala sa o ich dvojročného syna Daniela. Keďže Robert a Vicki nás navštevovali, často mi hovorili o seminároch Otcovo srdce, o bezpodmienečnej láske Otca a našom privilégiu nazývať sa a byť jeho deťmi. Veľmi ma tento odkaz zaujal, pretože bol taký hlboký, plný pokoja a povzbudenia. Moje rozhodnutie pozvať Roberta a Vicki na Slovensko sa zrodilo na našej spoločnej dovolenke v Írsku. Keďže navštíviť Írsko bolo jedným z mojich mnohých snov, ktoré mi Boh v tejto rodine splnil, vedela som, že je to odpoveď na moje modlitby a zároveň volanie Otca pomôcť dostať Otcovo srdce na Slovensko. Skontaktovala som otca Braňa Kožucha, ktorý bol ochotný poskytnúť priestory v pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou neďaleko Trstenej, a Pavla Streža, ktorý sa touto myšlienkou nadchol a pomohol zohnať financie na zabezpečenie seminára. Na prvom seminári v roku 2008 nás bolo len okolo pätnásť. Pamätám si, že to bolo veľmi rodinné: spoločné filmy, piknik v prírode a podobne. Odvtedy už prešlo veľa rokov, a keď prichádzam na semináre Otcovo srdce dnes, udivuje ma, ako veľa ľudí už spoznalo lásku Otca, a som mu vďačná, že som mohla byť nástrojom v jeho rukách.

V čase, keď Robert a Vicki robili prvé Otcovo srdce v Ústí, boli ešte súčasťou tímu pod vedením Jeffa Scaldwella. Na ich pozvanie sa na Slovensko časom dostal aj Jeff a začali sa konať semináre pod jeho vedením v Dolnom Kubíne.

Keďže hlad ľudí po Božej láske a záujem o semináre rokmi veľmi rástol, Robert a Vicki pocítili Božie volanie úplne sa zamerať len na Slovensko a viac necestovať po Európe s Jeffovým tímom. Postupne začali budovať slovenský tím so slovenskými služobníkmi a dnes robia okolo dvadsať seminárov ročne.

Neprerušili sme kontakt ani s Jeffom, a tak v súčasnosti môžete na Slovensku absolvovať Otcovo srdce buď pod vedením Roberta a Vicki a ich slovenského tímu, alebo pod vedením Jeffa Scaldwella s jeho medzinárodným tímom. 

Od prvého seminára Otcovo srdce ubehlo už niekoľko rokov, počas ktorých sa Boh skutočne dotýkal svojich detí a zjavoval im svoje otcovské srdce. To, čo sa začalo ako rodinné stretnutie pätnástich ľudí, dnes zasahuje stovky až tisíce ľudí, ktorí sú hladní po Otcovom dotyku, objatí a jeho láske.

Povedali o Otcovom srdci

„Kurz Otcovo srdce oslobodzuje ľudí z rôznych zranení, ktoré zažili vo vlastných rodinách od otca či matky. Ak dieťa zažije sklamanie od vlastného rodiča, od otca či matky, môže pred nimi uzavrieť svoje srdce na dlhé obdobie. Takýto človek je vo svojom srdci zranený aj vo vzťahu s inými ľuďmi, lebo nosí v sebe balvan zranenia či až neodpustenia.

Kurz Otcovo srdce, ktorý ponúkajú Robert a Vicki de Hoxar so svojím tímom, pomáha liečiť rôzne zranenia z rodiny a uzdravuje človeka láskou nebeského Otca.  

Som si istý, že tento kurz je veľmi potrebný pre mladých ľudí, ale aj pre zrelých, ktorí sa zablokovali práve negatívnou skúsenosťou z rodiny.  

Vrelo odporúčam tento kurz Otcovo srdce kňazom, bohoslovcom a veriacim a všetkým jeho účastníkom zo srdca žehnám.“ + Ján

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

„Seminár Otcovo srdce som mal možnosť viackrát zažiť ako spoluorganizátor v Rodinkove. Zrozumiteľnosť základných právd o našom vzťahu s nebeským Otcom, podávaná s pokorou a jednoduchosťou, no zároveň veľkou životnou múdrosťou manželov Roberta a Vicki, sa vždy hlboko dotýkala môjho srdca. Vďaka modlitbovej podpore ľudí z tímu, ktorí spolu tvoria celý seminár, Boh svojou láskou jemne premieňa mysle i srdcia účastníkov seminára, ako som to mal často možnosť počuť v záverečnom zdieľaní, ale aj vidieť na ich tvárach či počuť vo sviatosti zmierenia. Seminár Otcovo srdce je vzácna príležitosť pre každého, kto chce prežiť obnovu alebo radostné prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom a zažiť ho ešte osobnejšie ako milujúceho Otca.“

o. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy, duchový správca Rodinkova

„Seminár Otcovo srdce zmenil môj pohľad na Boha ako Otca a tiež môj pohľad na ľudí okolo mňa. Viac som si uvedomil, že som milovaný Bohom taký, aký som, a že on ma nemiluje kvôli mojim úspechom, dobrým skutkom, výsledkom… ale kvôli mne samému. Oslovila ma tiež myšlienka týkajúca sa medziľudských vzťahov, a to, že nezodpovedám za negatívne pocity iných ľudí. Na vysvetlenie: ak nechcem nikomu urobiť zle alebo mu nejako ublížiť, no on má určitý postoj v srdci a zoberie moje slovo alebo konanie, či gesto negatívne, on nereaguje na mňa, ale na to, čo nosí vo svojom vnútri. Preto nezodpovedám za jeho pocity. Mal som často zlý pocit, keď niekto na moje slovo, radu, gesto reagoval negatívne alebo manipulatívne a obvinil ma, že ja môžem za to, čo teraz prežíva. Mrzelo ma to a nevedel som, čo mám robiť. Dnes, keď niekto takto reaguje, viem, že je to niečo, čo vychádza z jeho vnútra, nezodpovedám za to a neuráža ma to. Na seminári som dostal nový pohľad a môžem povedať, že teraz som v tomto slobodný.  Som Bohu vďačný za tento pekný čas strávený s Robertom a Vicki.“

o. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord

„Semináre Otcovo srdce vnímam ako veľký dar a pomoc tak pre seba, ako aj pre ľudí, ktorí sa na mňa obracajú. Počas seminára sa ide k poznávaniu našej pravej hodnoty a identity, keď dovoľujeme Bohu, aby odstraňoval to, čo nám bráni vidieť sa jeho pohľadom. Je to pre mňa posolstvo o Božom milosrdenstve podávané v reči ľudí našej doby.“

Daniela Hrtúsová, psychiater, psychoterapeut

„Zúčastnil som sa na seminári Otcovo srdce v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove spolu s bratmi kňazmi. Vrelo ho odporúčam. Veľa mi to dalo. Tento seminár prináša so sebou veľa Božieho požehnania.“

o. Peter Mihálik, zodpovedný za pastoráciu mládeže Nitrianskej diecézy

„Seminár Otcovo srdce bol pre mňa silnou skúsenosťou prežitia Otcovej objímajúcej a ubezpečujúcej lásky. Osobne som prežíval, že mi cez ľudí z tímu hovorí a dotýka sa ma sám milujúci Otec. Som presvedčený, že Pán dáva veľké požehnanie Slovensku cez tento seminár, pretože človek v prvom rade nepotrebuje byť hneď zbavený všetkých ťažkostí, zranení a pod., ale potrebuje uveriť a najmä bytostne prežiť, že je skutočne milovaným synom a dcérou Otca. Veľmi odporúčam tento seminár, a zvlášť i nám kňazom.“

o. Juraj Schindler, zodpovedný za pastoráciu mládeže Trnavskej arcidiecézy

„Na Otcovo srdce som počul veľa pozitívnych reakcií, no vzhľadom na môj zaplnený kalendár som si nevedel vyhradiť päť dní, aby som sa na ňom zúčastnil. Božou „náhodou“ sa však  v septembri 2016 konal tento seminár v skrátenej trojdňovej verzii. Využil  som ponúkanú príležitosť  a som tomu veľmi rád. Prečo? Vnímam, že to bol naozaj požehnaný čas, v priebehu ktorého sa pravda o Božej láske prijatá rozumom počas môjho dovtedajšieho života dostala aj do srdca a zanechala vo mne duchovný zážitok z dotyku milujúceho Otca.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán…

P.S.  Trojdňový seminár bol fajn, ale na Otcovo srdce sa s manželkou Simonkou chystám opäť, aby sme ho  absolvovali v plnom päťdňovom formáte.“

Jozef Predáč, štatutár Ligy pár páru

„Sme nadšení, že na Slovensku môžeme mať službu Otcovho srdca. Vnímame to ako požehnanie pre túto krajinu a neoddeliteľnú súčasť toho, čo Otec koná v tomto čase v životoch nás – jeho detí. Osobne sme sa zúčastnili na seminári a veríme, že táto služba je jedinečnou príležitosťou pre každého človeka na uzdravenie srdca a nájdenie prepojenia s tým Otcovým.“ 

Martin a Veronika Janusovci, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Spoločenstvo Vinica