Close

Prvé samostatné kroky SK tímu

V roku 2017 nás Otec pozval, aby sme začali robiť prvé samostatné kroky ako slovenský tím. Nastal čas, aby sme už aj my sami začali odovzdávať to, čo sme sa naučili pri našich duchovných rodičoch z Anglicka – pri Robertovi a Vicki, ako aj pri Jeffovi.

V marci sme prijali pozvanie  do moravskej obce Moutnice, kde sme s naším 8-členným tímom viedli jednodňovú duchovnú obnovu na pozvanie starostu obce. Slúžili sme asi 50 Moutničanom vyučovaní, modlitbami a svedectvami.

V júli sme na Sigorde pod vedením Janky Jaššovej robili po prvý raz ako samostatný SK tím celý týždňový seminár OS pre asi 25 účastníkov. Išli sme do toho vo veľkej bázni, v dôvere, že my máme len plastové kladivká, ale Otec urobí hlavnú prácu. Pocity pred seminárom boli všelijaké a priznávame, že sme chceli aj cúvnuť. Ale nakoniec sme šťastní, že sme do toho šli. Prežili sme úžasnú jednotu v tíme, vzájomnú podporu a na konci týždňa nám svedectvá účastníkov priam vyrážali dych. Otec sa zasa dotýkal svojich detí, uzdravoval a premieňal životy.

Posledný októbrový víkend sme ako SK tím na pozvanie jedného spoločenstva z Krakova robili víkendovku OS pre 34 účastníkov v meste Zakrzów. Presvedčili sme sa, že Bohu stačí krátky čas na to, aby urobil zázraky v srdciach ľudí. Naši priatelia z Poľska nám veľmi prirástli k srdcu a veríme, že spolupráca s nimi je iba na začiatku.