Close

Spolupráca s tímom z ČR a Poľska

Tešíme sa novým priateľstvám s bratmi a sestrami v Českej republike aj v Poľsku. Sú to ľudia, ktorým Otec položil na srdce víziu, aby poznanie jeho otcovstva priniesli do svojich krajín. Boh sa rozhodol, že spojí naše cesty, aby sme sa mohli podporovať a navzájom sa od seba učiť.

Minulý rok sme v Českej republike robili dva semináre a tri konferencie, na ktorých spolupracovali služobníci zo slovenského a českého tímu. Budúci rok bude táto spolupráca ešte intenzívnejšia a na našich slovenských seminároch častejšie stretnete viac služobníkov z ČR, ktorí budú prichádzať, aby v našom tíme naberali skúsenosti a potom ich mohli odovzdávať doma.

Po víkendovke v Poľsku sa začína rozvíjať spolupráca aj s priateľmi z Krakova, ktorí by radi u nás na seminároch nasali čosi viac z atmosféry Otcovej lásky. A tiež sme ako SK tím dostali pozvanie opäť prísť do Poľska a slúžiť spolu s domácim tímom a takto našim poľským priateľom zároveň odovzdávať svoje skúsenosti zo služby.

Máme radosť, ako sa rodina Otcovho srdca rozrastá aj za hranicami Slovenska, a so svojimi plastovými kladivkami si iba užívame, že sme toho súčasťou.