Close

Sestra Ľudovíta

Patrí do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, žije v Banskej Bystrici a svoj čas aj srdce venuje rôznorodým pastoračným aktivitám.

1. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Môj prvý seminár sa uskutočnil v Oščadnici v roku 2015. Hľadala som niečo, kde by som sa mohla venovať môjmu zranenému srdcu a odpusteniu konkrétnym ľuďom. Myslím, že tento seminár mi posunul samotný Boh a naozaj uzdravoval moje srdce. Veľmi mi pomohli modlitby, ktorými prechádza človek na tomto seminári, a tiež to, ako Boh hovoril do môjho života cez ľudí, s ktorými som sa rozprávala pri stole alebo len tak cez prestávky. Otec mi pripomínal moju hodnotu a výnimočnosť… bolo to pre mňa veľmi radostné, upokojujúce a novým spôsobom prekvapujúce, pretože to bolo po trištvrte roku ťažkého tlaku a boja o to, kto som a aká som. Moja sebahodnota bola v jednej chvíli hlboko zadupaná a bolo to od autorít, ktorým som verila. A tu ma Boh začal opäť dvíhať.

2. Aká bola tvoja cesta do tímu OS?

Bolo to  osem mesiacov po seminári, na ktorom som sa zúčastnila. Bola som v Rodinkove, kde sa konal ďalší seminár a ja som tam bola súkromne, nie ako účastníčka. Keď ma tam uvidel Robert de Hoxar, veľmi sa potešil a veľmi láskavo ma objal… tak ako to vie len on. Potom ma jedného dňa oslovil, že by ma veľmi rád privítal ako slúžiacu na OS. Bolo to pre mňa prekvapujúce a veľmi pozitívne, zároveň som cítila bázeň. Potom sme sa o tom ešte rozprávali a povedal mi, že mi iba mi sprostredkúva, čo mu Otec kladie na srdce, ale je to na mojom úplne slobodnom rozhodnutí. Toto bolo pre mňa rozhodujúce: pozvanie od Otca. A tak som ho prijala

3. Ako vyzerá tvoja služba v tíme OS?

Na seminároch slúžim ako modlitebník. Táto služba mi dáva možnosť iným a novým spôsobom zakúšať veľkosť Otcovej lásky voči každej osobe, s ktorou sa modlím. Zakúšať, ako Bohu na každom z nás záleží, ako chce, aby sme žili so zdravým srdcom, v zdravých vzťahoch. Aby sme zakúsili jeho lásku a uzdravenie. Dáva mi možnosť zakúšať, že je stále so svojím ľudom, že on vie, čo prežívame, a chce nám pomáhať žiť život v hojnosti. Veľmi mu záleží, aby sme ho poznali v pravde, lebo často sa na nás v živote nalepia klamstvá o tom, aký je náš Boh. Preto mu neveríme, preto sa ho bojíme, preto s ním nevieme mať dobrý milujúci vzťah.                                                     

4. Ako ti OS zmenilo život?

Môžem hmatateľne zažívať zázraky uzdravujúcej Božej lásky.

5. Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Ak cítia, že niečo v ich živote nefunguje, ak sa nevedia pohnúť z miesta, ak sú nešťastní, ak s Bohom nemajú vzťah dôvery… toto všetko a ešte iné je znamením, že OS je práve pre nich, že Otec ich už čaká…