Close

Otcovo srdce pre kňazov

Prvý septembrový víkend sa v Oščadnici stretlo 20 kňazov na seminári, ktorý Robert a Vicki viedli len pre kňazov. Vytvorilo sa tu krásne bratské spoločenstvo, plné jednoty, otvorenosti a dôvery. Na konci každý účastník vydával svedectvo o tom, čo počas seminára Otec pre neho urobil. Bolo pre nás privilégiom slúžiť týmto Božím služobníkom a dať im zažiť, že hoci väčšinou oni slúžia iným, teraz bol čas, keď Boh skrze členov tímu slúžil im.