Close

Prežili sme ...

Od posledného newslettera sme prežili dva turnusy seminárov: februárovo-marcový a aprílovo-májový, čo znamená 9 týždňových seminárov, 1 víkendovka pre rodiny, 1 víkendový výjazd do Českej republiky a 1 jednodňová duchovná obnova na Morave. O Božej otcovskej láske počulo a malo ju možnosť zakúsiť spolu okolo 650 ľudí.

Vieme, že čísla nie sú najdôležitejšie a že keby premenu srdca a života prežil čo len jeden človek, oplatilo by sa investovať čas a energiu do organizácie seminárov. V bázni sme však z toho, že tých 650 ľudí nebola len nejaká anonymná masa poslucháčov, ale každému z nich sa ľudia z nášho tímu venovali osobne, do hĺbky, pozorne si vypočuli ich príbehy, bolesti a túžby a modlili sa k Otcovi spolu s nimi, aby Jeho láska urobila pre nich zázrak. K tým 650 účastníkom patríte aj mnohí z vás, čo práve čítate tento newsletter. Je pre nás radosťou, že spolu s vami tvoríme túto rodinu Otcovho srdca. 

Navštívili sme Rodinkovo, Sigord, Levice, Prešov, Námestovo, Žilinu, Bratislavu a v Českej republike  Rajnochovice, Kroměříž a Moutnice.

Prvý februárový týždeň v Rodinkove bol špeciálny tým, že bol medzinárodný a veľkú časť účastníkov tvorili ľudia z komunity v Medžugorí: Slováci, Ukrajinci, Litovčania.

Atmosféru seminára v Námestove zas dobre zachytáva reportáž, ktorú nájdete na konci tohto newslettera.

V marci a apríli sme trikrát navštívili Českú republiku  – s tímom Pavla Streža Kroměříž, so slovenským tímom obec Moutnice a s tímom Roberta a Vicki Rajnochovice. Veľmi sme nadšení z toho, aký je v Čechách hlad po Otcovej láske, a tiež z ľudí, ktorí sú odhodlaní niesť toto posolstvo vo svojej krajine ďalej a budovať  český tím. A krásna je aj naša vzájomná česko-slovenská blízkosť. Naozaj, ako hovorí Jeff Scaldwell – Čechy a Slovensko sú srdce Európy ako jeho dve komory a v týchto krajinách je aj najväčší hlad a záujem o Otcovo srdce v rámci Európy.