Close

Príhovorný tím

S našou narastajúcou službou si stále viac uvedomujeme nevyhnutnosť modlitbového krytia. Vidíme, ako Boh robí skutočné zázraky v srdciach ľudí a ako nám otvára dvere. A sme z toho v bázni. Bez modlitieb a obiet to však nepôjde tak ľahko, lebo sme v duchovnom boji. Vidíme, že niektorí ľudia z úzkeho okruhu rodiny Otcovho srdca zápasia s rodinnými problémami, vážnymi zdravotnými ťažkosťami a inými komplikáciami. 

Tešíme sa, že sme vytvorili tím príhovorcov. Momentálne máme 14 ľudí, ktorí sa modlia každý deň v čase seminárov, takže modlitbou sú pokryté všetky dni v týždni. Sú medzi nimi laici i zasvätení, otcovia i mamy rodín. Každý z nich sa modlí, ako mu to vyhovuje, a počas dňa všetko, čo deň prinesie, spája s Ježišom a jeho utrpením, ponúkajúc to za účastníkov aj slúžiacich. Predkladáme im úmysly, za ktoré sa modlia, a následne ich informujeme o tom, ako Boh koná. 

Chceme vás pozvať byť súčasťou nášho dobrodružstva na ceste s Otcom aj vo forme modlitby a obety za nás. Ak toto pozvanie práve rozhýbalo vaše srdce, ste to práve vy, koho hľadáme. PROSÍME, NAPÍŠTE NÁM a my vás zaradíme do skupiny našich príhovorcov a budeme s vami v kontakte.