Close

Newsletter - Január 2017

Letný turnus sme začali v Zlatých Moravciach Otcovým srdcom pre miestne spoločenstvá. Keďže k hotelu, v ktorom sme bývali, patrí aj futbalový štadión miestneho prvoligového klubu, nenechali sme si ujsť možnosť poprechádzať sa po ňom a snívať o tom, ako na tomto štadióne raz zorganizujeme veľkú konferenciu rodiny Otcovho srdca ☺ Potom nasledovala Intimita s Otcom pre vysokoškolákov v UPC v Žiline, kde sme v nedeľu popoludní 26. 6. uviedli do života naše CD V Otcovom objatí. Už tradične bývame na začiatku júla v Centre pre rodinu na Sigorde a užívame si krásne gréckokatolícke liturgie. Čerešničkou na torte bol do prasknutia nabitý seminár v Rodinkove, tentoraz výnimočný množstvom detí a tehotných mamičiek, ktoré na záver dostali aj požehnanie pred pôrodom.

Septembrový turnus sa začal v Čičmanoch s Jeffom Scaldwellom a jeho medzinárodným tímom. Špecialitkou bola ďalej víkendovka pre rodiny s Robertom a Vicki. Táto skrátená forma sa nám tak zapáčila, že budúci rok v spolupráci s Rodikovom organizujeme 3 takéto víkendovky. Potom sme mali tú obrovskú česť slúžiť žilinským bohoslovcom, ktorí absolvovali Otcovo srdce za prítomnosti svojho otca biskupa. Boli to mimoriadne požehnané dni, po ktorých sme sa presunuli na Ranč do Kráľovej Lehoty, kde sme slúžili kresťanským poradcom. Nasledoval týždeň v Rodinkove a turnus sme uzavreli už tradične v Žiline v aule biskupského úradu.

Posledný minuloročný turnus, novembrový, sme strávili dva týždne v Rodinkove. Nezabudnuteľný bol týždeň s Rómami z Čičavy, ktorých chvály a slávenie liturgie nás úplne strhli. Na záver seminára sa udialo dojímavé odprosenie za krivdy a predsudky, ktoré voči sebe máme ako Rómovia a Nerómovia, a tiež vzájomné odpustenie a zmierenie. November sme zakončili s milými ľuďmi z gréckokatolíckej farnosti v Stropkove.