Close

Janko a Mária Fačkovci

Hrdí rodičia 8 detí a starí rodičia 12 vnúčat, žijú v Dolnom Kubíne.

1. Ako si spomínate na svoj prvý seminár OS?

Môj prvý seminár OS bol pred deviatimi rokmi, keď Robert a Vicki prvý raz slúžili na Slovensku v Ústí na Oravskej priehrade. A práve tento mesiac (v novembri 2017) som bol slúžiť v tíme OS na tom istom mieste – v Ústí – a spomínali sme na túto udalosť. Bola s nami aj Katka z Trstenej, ktorá Roberta a Vicki prvý raz pozvala na Slovensko. Viem, že toto prvé OS bolo pre mňa niečo nové. Na tento seminár som sa dostal cez moje deti, ktoré ma prihlásili. Veľmi ma oslovili prednášky o Božej láske a, samozrejme, modlitby – veľmi osobné a trefné. A tiež veľa Robertovho humoru. Veľmi ma oslovili aj svedectvá, ktoré ohlasovali títo ľudia. Neskôr na tento seminár išla aj moja manželka a tiež zažila Božiu lásku.  

2. Aká bola vaša cesta do tímu OS?

Potom býval seminár OS v Dolnom Kubíne. V tom čase nám ochorel náš syn Janko, a tak sme – v rámci možností aj s manželkou – šesť rokov chodili na chvály a prednášky. Asi pol roka po tom, ako nám syn Janko zomrel, dostali sme s manželkou pozvanie do tímu. Robert sa ma opýtal, či sa rád modlím. A ja som mu odpovedal: YES (pretože viac po anglicky neviem 🙂 ). Vôbec sme sa necítili na takú dôležitú úlohu, ale povedali sme, že to skúsime, ak nás Pán chce použiť.

3. Ako vyzerá vaša služba v tíme OS?

V tíme OS sme už teda tretí rok a slúžime modlitbou. Cítime sa veľmi prijatí a stretli sme veľmi veľa skvelých ľudí. Stále sa modlím za ľudí, ktorým ideme slúžiť, a tiež každý deň žehnáme účastníkom, na ktorých sme položili svoje ruky (ktorým sme slúžili), aby vydržali v Božej láske. Už doma sa veľmi teším na chvály a na Ivonku, ktorá je v tíme. Vie priniesť Pánovi nádhernú chválu a vťahuje nás do Božej prítomnosti. Pokiaľ sa dá, chodíme spolu s manželkou (a vtedy sa mi to najviac páči), ale keď sa nedá, idem na OS aj sám, ale nikdy som sa necítil opustený alebo sklamaný. Pokladám za veľkú výsadu byť v tíme OS. Keď prichádzam do služby, tak s bázňou a pokorou, čo bude Otec zase robiť na tomto seminári. Keď odchádzam, hovorím, že znovu sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. A aký je veľký a úžasný. Moje srdce je naplnené radosťou a vďačnosťou voči Otcovi.

4. Ako vám OS zmenilo život?

Znova a znova sa presviedčam o Božej láske a to má dosah na môj život a život mojej rodiny. Uvedomujem si, že bez lásky nie je plnohodnotný život. O to viac, keď v posledný deň seminára počúvam úžasné svedectvá ľudí, ktorým Pán zmenil život. Keď ľudia prichádzajú, spravidla si každý nesie so sebou zranenia, sklamania či rôzny smútok. Odchádzajú plní radosti a lásky. Jednoducho Pán zmenil ich srdcia. Vedia, že sú Boží synovia a Božie dcéry, ktorých Otec miluje.

5. Prečo odporúčate, aby ľudia prišli na OS?

Každému človeku odporúčam, aby zažil Božiu lásku osobne, aby skúsil a presvedčil sa, aký dobrý je Pán. Veď on je štedrý Boh a bohatý ku každému, kto prichádza k nemu, a toto zmení tvoj život. Okrem toho zažiješ aj kopu humoru (a možno aj trochu plaču pri modlitbách). Prajem ti, aby si to skúsil. Veď Pán dáva viac, ako prosíme.