Close

Máš tu mňa

Janka Jaššová

Janka býva  Žiline. Vyučovala v školskej katechéze zhruba 25 rokov, pričom sa postupne sťahovala z Prešova na západ 🙂 Venuje sa kresťanskému poradenstvu a duchovnému vedeniu. Slúži modlitbami príhovoru, modlitbami za uzdravenie spomienok a oslobodenie a vyučovaním. Tento rok bol jej tretím rokom v službe Otcovho srdca. Momentálne je v ňom zamestnaná už na plný úväzok. 

V Otcovom srdci slúži predovšetkým ako modlitebník, ale na všetkých seminároch pomáha so všetkým, čo je potrebné.