Close

Seminár Otcovo srdceSeminár vedie:

Robert a Vicki de Hoxar


Termín:

24.09.2020 - 29.09.2020


Miesto:

Vranov u Brna


Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.
Seminár vedú Robert a Vicki de Hoxar z Anglicka spolu s českým a slovenským tímom.

Prihlasovanie a viac info tu.