Close

Seminár Otcovo srdce

Slovenský a český tím / 28.11.2019 - 03.12.2019

Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.
Seminár vedie slovenský a český tím.

Prihlasovanie čoskoro.

Viac tu: http://otcovosrdce.cz/akce/

Miesto

Kláštor premonštrátov Želiv