Close

Seminár Otcovo srdce pre kňazov a zasvätenýchSeminár vedie:

Slovenský tím


Termín:

17.07.2022 - 22.07.2022


Miesto:

Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra


Prihlasovací formulár