Close

Seminár Otcovo srdce



Seminár vedie:

Slovenský tím


Termín:

15.05.2020 - 20.05.2020


Miesto:

Rodinkovo, Belušské Slatiny


Prihlasovací formulár

Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov.
Seminár je vhodný skutočne pre každého, ľudia s ťažkým rodinným pozadím však často prežijú naozaj veľký posun a uzdravenie.
Seminár vedie slovenský tím OS.