Close

Seminár Návrat domovSeminár vedie:

Jeff Scaldwell


Termín:

27.10.2020 - 01.11.2020


Miesto:

Kláštor premonštrátov Želiv


Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie.

Vedie Jeff Scaldwell.

Viac informácií tu.