Close

Intimita s Otcom

Robert a Vicki de Hoxar / 23.11.2018 - 26.11.2018

- Prihlasovací formulár -

Ako rásť ako Božie dieťa? Keď spoznáme Boha ako nášho milujúceho Otca, prirodzene chceme rásť v našom vzťahu s ním. Ale nevieme ako. Tento seminár ukazuje, ako Boh buduje svoj vzťah s nami. Spája sa s nami a komunikuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Keď mu dovolíme, aby nás menil stále viac na svoju podobu, zakusujeme premenený život.
Tento seminár vám dá dva nástroje, ako toto dosiahnuť. Jeden rozvíja vnútorné uvedomenie si nášho spojenia s ním. Druhý nám umožňuje vidieť ho v iných ľuďoch a vnímať, ako pracuje cez druhých. Získavame novú perspektívu toho, v čom všetkom okolo nás je Boh prítomný a aktívny každý deň. Vzťahy sa stávajú zdrojom rastu a požehnania. Výsledkom používania týchto nástrojov je rast v duchovnej zrelosti. Rastieme zo života so sirotským srdcom do života so srdcom syna a dcéry. Rastieme, aby sme sa stali dobrými správcami vzťahov
v našom živote. A napokon sa stávame duchovnými matkami a otcami.
Ak máte za sebou prvú časť, viete, že Boh je váš milujúci Otec. Môžete piť živú vodu. V druhej časti živá voda prúdi z vás a stávate sa požehnaním pre ľudí okolo vás.

Viac informácií

Miesto

Rodinkovo, Belušské Slatiny