Close
Členovia tímu
Klára Marettová

Klára Marettová

Sympatická mladá učiteľka angličtiny, pochádzajúca z Oravy a momentálne pôsobiaca v Žiline na Gymnáziu sv. Františka z Assisi. Angličtina je jej srdcovka, a preto ako tlmočníčka na sem…
Čítať ďalej

Sestra Mariela

Rehoľná sestra z Kongregácie školských sestier sv. Františka, žije v Žiline a učí na Gymnáziu sv. Františka. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Môj prvý seminár bol …
Čítať ďalej

Dominik Gabriel

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Spomínam si naň ako na tú najintenzívnejšiu skúsenosť poznania Otcovej lásky v mojom živote. Keby sa ma v mojich pätnástich rokoch spýtal niekt…
Čítať ďalej

Evka Petrovičová

Vyštudovaná slovenčinárka, v súčasnosti na polovičný úväzok skvelá jazyková korektorka. Má cit pre písané aj hovorené slovo a jej srdce horí pre Slovo. Svojím životom, vyučovaniami…
Čítať ďalej

Matej „Ogar“ Sabo

Manžel, otec štyroch detí, líder komunity Eben Ezer, skaut, vyštudovaný psychológ žijúci v Bratislave. Miluje študovať a vyučovať Božie slovo, je to vytrvalý príhovorca, ktorý žije…
Čítať ďalej

Monika Durkáčová

Žije v Žiline, je zasvätená panna a srdcom, dušou aj gitarou miluje chváliť Boha. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Na svoj prvý seminár, na ktorom som bola na Sigorde pri Prešove…
Čítať ďalej

Mirón Duda

V našom tíme zastupuje východ, teda Prešov, a ako gréckokatolík aj krásny byzantský liturgický obrad. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? O seminári OS som sa dozvedel od svojho spo…
Čítať ďalej

Peťka Jurčáková

Žije v Dolnom Kubíne a kus srdca už roky dáva aj do služby slobodným kresťanom, ktorí hľadajú životného partnera. Pre nás v OS je požehnaním mať v tíme človeka, ktorý má záľubu v…
Čítať ďalej

Marek a Deniska Schindlerovci

Bývajú neďaleko Nového Mesta nad Váhom, Deniska je učiteľka a Marek živnostník. Pre náš tím sú vzácni aj tým, že na seminári ich vždy stretnete spolu ako manželov, ktorí sa v slu…
Čítať ďalej

Sestra Bibiána

Rehoľná sestra z Kongregácie školských sestier sv. Františka, učiteľka a duchovná mama s nezameniteľným zmyslom pre humor, ktorá v našom tíme výnimočným spôsobom odráža materinské…
Čítať ďalej

Janko Smorada

V našom tíme reprezentuje východné Slovensko. Horlivý a neúnavný modlitebník, venujúci stopercentnú pozornosť každému človeku, ktorému práve slúži. Ako si spomínaš na svoj prvý se…
Čítať ďalej

Janko Sojka

Manžel, otec štyroch synov a starý otec šiestich vnúčat, bývalý majiteľ pohrebníctva, z ktorého srší život a radosť. Otcovský, vrelý dojem, ktorý vo vás zanechá, nádherne dokresľ…
Čítať ďalej

Mária a Janko Fačkovci

Hrdí rodičia 8 detí a starí rodičia 12 vnúčat, žijú v Dolnom Kubíne. Ako si spomínate na svoj prvý seminár OS? Môj prvý seminár OS bol pred deviatimi rokmi, keď Robert a Vicki prvý r…
Čítať ďalej

Sestra Ľudovíta

Patrí do Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, žije v Banskej Bystrici a svoj čas aj srdce venuje rôznorodým pastoračným aktivitám. Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS? Mô…
Čítať ďalej