Close

24. januára 2019

Maťka Stanová

Jemné žieňa z Bratislavy so starostlivým, láskavým pastierskym srdcom a pekným úsmevom, ktoré vám veľmi pravdepodobne zdvihne telefón, ak nám voláte, alebo odpíše na email, ak píšete. Je radosť s ňou komunikovať.

Aktualizácia: od leta 2019 už Maťka nepracuje pre Otcovo srdce; žehnáme jej na cestách, ktorými ju Otec vedie ďalej.

 

Ako si spomínaš na svoj prvý seminár OS?

Bolo to v Aktivcentre v Dolnom Kubíne v roku 2013. Pamätám si tento čas veľmi dobre 🙂 Prihlásili sme sa spolu viacerí mladí z nášho spoločenstva po tom, ako sa jedna skupinka zo spoločenstva vrátila zo seminára. Ako sme videli a počúvali, čo zdieľali, prihlásili sme sa ďalší. Vnímala som to celé ako také dobrodružstvo s Bohom, za ktorým sme vycestovali  a zároveň sme vôbec nevedeli, čo máme čakať. Spätne to vidím ako Božie riadenie, že nás tam zavolal spolu, a nie každého osamote (to by sme asi ani nešli v tom čase). To, že sme sa mohli vrátiť domov s vedomím, že sme milované Božie deti, že sme zažili Božiu lásku a spoznali Boha ako Otca, prinieslo nové veci nielen do našich sŕdc, ale aj do našich vzájomných vzťahov a spoločenstva. Najviac mi utkvelo v srdci nové meno, ktoré mi Pán Boh dal 🙂

Aká bola tvoja cesta do tímu OS a ako vyzerá tvoja služba v tíme?

V kancelárii Otcovho srdca pracujem od októbra 2018 🙂  Moja cesta do tímu bola prirodzená a vychádzala z potreby zamestnať v kancelárii človeka, ktorý by pomáhal s organizačno-administratívnym zabezpečením seminárov.  Oslovil ma Ogar, ktorý je aj vedúci môjho spoločenstva. Čo robím? Predovšetkým telefonujem a píšem maily týkajúce sa logistiky seminárov. A to s dobrovoľníkmi a služobníkmi – tlmočníkmi, chváličmi a modlitebníkmi alebo účastníkmi, s centrami či Hoxarovcami.  Tiež vám posielam biblické zamyslenia od Hoxarovcov či knižky, ktoré si objednáte, a iné 🙂

Ako ti OS zmenilo život?

Otcovo srdce mi život stále mení 🙂 To, že som mohla byť na seminári a počuť, že som Božia milovaná dcéra, spoznať Boha ako Otca a zakúsiť Jeho zmýšľanie a pohľad na mňa, považujem za obrovské privilégium! Ale tiež len za začiatok… Na seminári som mohla vstúpiť do ešte hlbšej intimity a vzťahu s Ním. Mohla som zažiť, že Boh ku mne hovorí. Jeho myšlienky sú budúcnosť a nádej. A že žijem z milosti. To je to, čo seminár dáva zakúsiť a v čom chcete žiť navždy. Na druhej strane je to pre mňa pozvanie do každodenného stretnutia s Ním, do rozhodnutia stáť pod Jeho pohľadom a vždy novej milosti voči sebe aj iným 🙂

Prečo odporúčaš, aby ľudia prišli na OS?

Seminár Otcovo srdce je pre mňa jedinečný v tom, že obracia srdcia otcov k synom a matiek k dcéram a naopak! Je to čas prijímania, odpúšťania, oslobodzovania, radosti, ľahkosti, ktoré Boh pre nás má. Poznanie, že som nekonečne milovaná,  je základ pre zdravie nás samých, našich vzťahov a rodín.  A oslobodzujúce poznanie, že všetci sme Jeho deti, ktoré robíme chyby.