Close

Máš tu mňa

evka
Evka Petrovičová

Evka žije v Obyciach pri Zlatých Moravciach. Vyštudovaná učiteľka slovenčiny a náboženstva. Momentálne živnostníčka – polovicu úväzku tvorí práca jazykovej redaktorky; druhú polovicu služba pre Pána v Otcovom srdci.

V Otcovom srdci sa stará o slovenský tím Otcovho srdca a zároveň patrí do medzinárodného tímu Jeffa Scaldwella. Za svoju hlavnú úlohu v OS považuje stáť pred Otcom v modlitbe za túto službu na Slovensku, počúvať Jeho srdce a hľadať Jeho vízie. Tiež budovať rodinu Otcovho srdca na Slovensku a za kľúč k tomu považuje investíciu do vzťahov. Má na starosti slovenský tím: skladanie tímov na jednotlivé semináre, komunikáciu a pastiersku starostlivosť o tím. Pomáha tiež s administratívou, agendou OZ a komunikáciou s organizátormi a účastníkmi.


20161002_150936
Janka Jaššová

Janka býva  Žiline. Vyučovala v školskej katechéze zhruba 25 rokov, pričom sa postupne sťahovala z Prešova na západ 🙂 Venuje sa kresťanskému poradenstvu a duchovnému vedeniu. Slúži modlitbami príhovoru, modlitbami za uzdravenie spomienok a oslobodenie a vyučovaním. Tento rok bol jej tretím rokom v službe Otcovho srdca. Momentálne je v ňom zamestnaná už na plný úväzok. 

V Otcovom srdci slúži predovšetkým ako modlitebník, ale na všetkých seminároch pomáha so všetkým, čo je potrebné. 


img_3655-2
Ivonka Roncová

Ivonka žila väčšinu svojho života v Novej Dubnici, no teraz ju už stretnete v Žiline. Vyštudovala misijnú a charitatívnu činnosť v Bratislave. Môžete ju poznať aj vďaka jej blogovaniu na iwonblog.wordpress.com. 

V Otcovom srdci je zamestnaná na plný úväzok. Môžete ju poznať ako nášho “dvorného tlmočníka”. Počas seminárov však slúži aj ako modlitebník a vedie aj modlitbu chvál. Vo svojich voľných mesiacoch (keď semináre nie sú) sa stará o spravovanie našej FB stránky, webu, vybavovaniu mailov a registrácií na ďalšie kurzy.