Close
KALENDÁR
Seminár Otcovo srdce

Zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedú Robert a Vicki de Hoxar. 

Seminár Intimita s Otcom

Ako žiť premenený život a duchovnú zrelosť. Rastieme zo života so sirotským srdcom do života so srdcom syna a dcéry. Stávame sa požehnaním pre ľudí okolo nás. Je určený pre tých, ktorí absolvovali semináre Otcovo srdce alebo Otcovo srdce – Návrat domov. Vedú Robert a Vicki de Hoxar.

Seminár Návrat domov

Čas odpočinku a bezpečia v Otcovom náručí. Čas odovzdávania svojich ťažkostí Otcovi. On nás pozýva prísť a zakúsiť jeho lásku, pokoj a bezpečie. Vedie Jeff Scaldwell.

Semináre na Slovensku

01.03.2019 - 03.03.2019

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert de Hoxar
Zistiť viac

26.04.2019 - 01.05.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

10.05.2019 - 15.05.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

17.05.2019 - 22.05.2019

Seminár Otcovo srdce

Bratislava
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

26.06.2019 - 01.07.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

02.07.2019 - 07.07.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

09.07.2019 - 14.07.2019

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

15.07.2019 - 20.07.2019

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Slovenský tím
Zistiť viac

08.09.2019 - 13.09.2019

Seminár Otcovo srdce pre kňazov a rehoľných bratov

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

26.09.2019 - 01.10.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

14.11.2019 - 19.11.2019

Seminár Otcovo srdce

Centrum pre rodinu Sigord
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

21.11.2019 - 26.11.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

28.11.2019 - 03.12.2019

Seminár Otcovo srdce

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

06.12.2019 - 08.12.2019

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny

Rodinkovo, Belušské Slatiny
Robert de Hoxar
Zistiť viac

Semináre v Českej republike

14.03.2019 - 17.03.2019

Konferencia Otcovo srdce

Liberec
Pavol Strežo
Zistiť viac

04.04.2019 - 09.04.2019

Seminár Otcovo srdce

Praha
Slovenský a český tím
Zistiť viac

30.04.2019 - 05.05.2019

Seminár Návrat domov

Hejnice
Jeff Scaldwell
Zistiť viac

03.05.2019 - 08.05.2019

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

24.07.2019 - 29.07.2019

Seminár Otcovo srdce pre rehoľníčky SK a CZ

Velehrad
Janka Jaššová a slovenský tím
Zistiť viac

01.09.2019 - 06.09.2019

Seminár Otcovo srdce

Vranov u Brna
Robert de Hoxar
Zistiť viac

19.09.2019 - 24.09.2019

Seminár Otcovo srdce

Kláštor premonštrátov Želiv
Robert a Vicki de Hoxar
Zistiť viac

25.10.2019 - 30.10.2019

Seminár Návrat domov

Kláštor premonštrátov Želiv
Jeff Scaldwell
Zistiť viac

28.11.2019 - 03.12.2019

Seminár Otcovo srdce

Sušice
Slovenský a český tím
Zistiť viac